Worden als een kind

Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Mattheüs 18:3)

Gisteren zagen we dat Gods Koninkrijk open staat voor kinderen. Het vers van vandaag gaat nog een stap verder: je kunt het Koninkrijk der hemelen alleen maar binnengaan als je wordt als een kind! Kind-zijn is geen hindernis, maar juist een voorwaarde om met de Heere te leven.

Dat lijkt de wereld op z’n kop. Veel jonge mensen doen hun best om ‘volwassen te worden’ om mee te kunnen tellen in de maatschappij. Maar kennelijk werkt Gods Koninkrijk helemaal anders.

Zoals zo vaak dwingen Jezus’ woorden ons ook hier om onze eigen ideeën grondig herzien. Dat raakt niet alleen onze theoretische theologische opvattingen, maar ook ons leven. Jezus maakt dat heel duidelijk tegenover Zijn discipelen: “Als u zich niet verandert… zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan”.
Van nature zijn we niet zoals een kind. Van onszelf zijn we dus ook niet in staat om Gods Koninkrijk binnen te gaan. We moeten veranderen, we moeten ons bekeren. Want zalig worden gaat niet op onze manier, maar op Gods manier.

Ben jij bereid Jezus’ woorden serieus te nemen en je leven te veranderen?

Deel artikel