Bijbelwoord.nl

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de...

Gods genade, grenzeloze liefde!

Gods genade komt altijd door geloof “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand...

Vallende sterren voor Jezus’ wederkomst

Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zegt Hij dat sterren naar de aarde zullen vallen. Is dat dan een teken dat een asteroïde de aarde zal raken? Letterlijk of...

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23 vers 16, Exodus 34 vers 22). In het Nieuwe...

Zullen we in de eeuwigheid in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

Beiden. Alle gelovigen in Jezus die sterven voor zijn tweede Komst, zullen eerst bij Hem in de hemel zijn, en later bij Hem op de nieuwe aarde wonen wanneer hemel en...

Recente berichten

Waarom is Pinksteren belangrijk?

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23 vers 16, Exodus 34 vers 22). In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren ...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE