Bijbelwoord.nl

Kan een moordenaar gered worden?

Gaat een moordenaar naar de hemel als hij tot geloof komt in Jezus? Jazeker. De Bijbel geeft ons twee hele duidelijke voorbeelden, die geen ruimte laten voor twijfel...

Recente berichten

is-het-verkeerd-om-teleurgesteld-te-zijn-in-god

Wat moet ik doen als ik depressief ben?

Help! ik voel me depressief en wil een eind aan mijn leven maken! Heftig als je met deze gedachten leeft! Soms is het leven zwaar en lijkt het zo zinloos, dat je er het liefst een eind aan zou willen maken. Toch weet je...

Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere...

Why does God seem silent sometimes in our lives?a

Waarom is God soms zo stil in ons leven?

God heeft ons manieren gegeven om met Hem te communiceren. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij laat zien wat Zijn bedoeling is met ons leven. Door de Bijbel te lezen, erin te studeren en erover te mediteren...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

Mogen we bidden tot Maria?

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...