Bijbelwoord.nl

Kan ik misleid worden wanneer ik een christen ben?

De Bijbel waarschuwt ons dat, tragisch genoeg, sommige mensen die een tijdje echte christenen lijken te zijn, zich uiteindelijk van Jezus afkeren. Ze zouden Hem door...

Recente berichten

Why do nuns not get married?

Waarom trouwen nonnen niet?

Ongehuwd blijven In het Nieuwe Testament gaat de apostel Paulus in op een kwestie die door de kerk in Korinthe is aangekaart over het huwelijk. In 1 Korinthiërs 7 vers 8 zegt Paulus dat het met betrekking tot ongehuwden...

Who created sin?

Wie heeft zonde geschapen?

In eerste instantie lijkt dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. Aan de ene kant weten we dat God de soevereine schepper van alle dingen is (Genesis 1: 1, Jesaja 44:24) – dan moet dit zeker zonde omvatten? Maar aan...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

Mogen we bidden tot Maria?

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...