Bijbelwoord.nl

Was Jezus de perfecte priester?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij...

Hoe kun je God kennen?

“En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen...

Is er redding in andere religies?

Jezus zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14 vers 6). De apostelen riepen: “En de...

Waarom neemt God soms weg wat Hij eerst heeft gegeven?

God geeft zoveel, en ja, het is waar dat God soms ook wegneemt. Het lijkt bijna wreed om te geven en dan weg te nemen. Maar laten we in gedachten houden dat de Bijbel...

Wat zegt de Bijbel over de doop?

De Bijbel gebiedt alle mensen in de wereld: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden”...

Recente berichten

Was Jezus de perfecte priester?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE