Bijbelwoord.nl

Hoe ga ik meer op Jezus lijken?

Zijn als Christus. Dat is wat God van ons verlangt. God wil dat in ons leven bewerken, maar tegelijkertijd hebben wij zelf de verantwoordelijkheid dit in praktijk te...

Belooft God welvaart

Krijg je welvaart als je in God gelooft? Als geloven in God je echt gelukkig maakt, betekent dit dan ook dat ik er rijk van wordt? Zegen In de Bijbel zijn er...

Zal Jezus terugkeren om zondaren te oordelen?

Aan het einde van Zijn leven op aarde zei de Heere Jezus dat Hij op deze aarde zal terugkeren: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou...

Hoe heeft God leiding over mijn leven?

Als je in Jezus gelooft, veranderd dat je leven. Je gaat andere keuzes maken, doordat andere dingen belangrijk in je leven worden. Je leven krijgt andere prioriteiten...

Hoe kan ik de nabijheid van Jezus ervaren?

Geloven in Jezus gaat om een relatie met Hem. Een relatie met God. Maar hoe weet ik of God er is? Op welke manier merk ik Zijn aanwezigheid en nabijheid in mijn leven...

Recente berichten

Zal Jezus terugkeren om zondaren te oordelen?

Aan het einde van Zijn leven op aarde zei de Heere Jezus dat Hij op deze aarde zal terugkeren: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats...

Meest populaire berichten

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

genezing

Geeft God genezing?

Natuurlijk geneest God de zieken. Hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat en ook heb ik het meer dan eens ervaren. Maar ik heb ook nog wat gezondheidsklachten die God niet heeft genezen. Dus blijkt daaruit, dat...

Waarom laat God mensen doden?

In de tien geboden zegt de Here God “Pleeg geen moord.” En even later gebiedt Hij de Israëlieten om alle inwoners van Jericho te doden. Hoe kan dat? Onwettig doden Het gebod is “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). In...

Schrijf je ook in!
ONTVANG ALLE NIEUWSTE ARTIKELEN IN JE INBOX

Probeer het eens, uitschrijven kan op elk moment!
close-link

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE