Bijbelwoord.nl

Waren oudtestamentische gelovigen gered door Jezus?

Ja. Jezus’ dood aan het kruis verdiende een eeuwige redding voor alle gelovigen, of ze voor of na hem leefden. Gehoorzaamheid of offers Gelovigen in het Oude Testament...

Wat is het verschil tussen ‘rechtvaardig zijn’ en ‘heilig zijn’?

Het korte antwoord is: we zijn rechtvaardig omdat God de goedheid van Jezus ziet, in plaats van onze zonden wanneer we geloof hebben in Jezus. We worden heilig als we...

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen...

Mochten Adam en Eva kinderen hebben voor de zondeval?

Ja dat mochten ze. God schiep man en vrouw naar Zijn eigen beeld. God gaf hen het gebod om kinderen te krijgen. “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees...

Kan ik met God praten?

Iedereen kan op elk moment met God praten. Op elk moment; maar de brandende vraag is of God wel of niet wil luisteren? God zegt dat er sommige mensen zijn naar wie Hij...

Recente berichten

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lucas 24 vers 50, 51)...

Meest populaire berichten

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE