Wat leert God ons in het boek Kolossenzen?

Paulus’ brief aan de Kolossenzen is een heel bijzondere. Ieder die deze brief leest, zal de grote nadruk op de persoon van Jezus Christus opvallen. Hiervoor is een...

Recente berichten

Onze vijanden liefhebben

In Mattheüs 5:44 zegt Jezus tot de menigten in de Bergrede: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.” Dat is nogal...

Wat leert God ons in het boek Numeri?

Numeri is het vierde boek van het Oude Testament. De naam ‘Numeri’ is ontleend aan een volkstelling, omdat het aantal personen dat uit Egypte trok staat opgetekend, en vervolgens 40 jaar later het aantal dat het...

Meest populaire berichten