Bijbelwoord.nl

Wat en waar is de ware kerk?

Er zijn ontzettend veel kerken. Hierbij gaat het dan niet om mooie of minder mooie gebouwen die als gebedshuis gebruikt worden, maar om mensen die bij elkaar komen en...

Hoe groei ik naar christelijke volwassenheid

Ik geloof in God, ik houd van Jezus. Ik heb de beslissing genomen om niemand anders in de wereld te dienen behalve Hem. Maar ik heb gemerkt dat er een niveau van geloof...

Kunnen kleine kinderen vervuld worden met de Heilige Geest?

Veel ouders vragen zich af of hun kleine kinderen God al kennen. Of anders gezegd: “Gods Geest in zich hebben.” De twee uitdrukkingen betekenen hetzelfde...

Moet ik al mijn zonden aan God belijden, voordat ik sterf?

Belijden van zonden geeft vrijheid. God wil ons vergeven als wij berouw hebben van onze verkeerde levensstijl en onze zonden. Maar zal God mij vergeven als ik sterf...

Waarom is het zo belangrijk om God te vrezen?

God vrezen betekent respect voor Hem hebben, Hem te gehoorzamen. Het wil zeggen dat je Hem erkent als je Schepper en daarom als Heer recht heeft op je leven. Het...

Recente berichten

kerk

Wat en waar is de ware kerk?

Er zijn ontzettend veel kerken. Hierbij gaat het dan niet om mooie of minder mooie gebouwen die als gebedshuis gebruikt worden, maar om mensen die bij elkaar komen en samen God te aanbidden. Maar welke kerk is de ware...

Meest populaire berichten

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE