Bijbelwoord.nl

Hoe gaan christenen om met moeilijkheden?

Veel mensen staan elke dag voor veel uitdagingen. Mensen zijn in staat om “een masker op te zetten” en deze uitdagingen met vastberadenheid en hard werken...

Recente berichten

Is a Christian allowed to drink alcohol?

Mag een christen alcohol drinken?

Heeft Jezus echt wijn gemaakt tijdens de bruiloft in Kana (Johannes 2 vers 1-11)? Zo ja, welke betekenis heeft dit nu voor ons gebruik van alcohol? In de wereld van vandaag gebruiken veel mensen slechts alcohol voor één...

Hoe bescherm je je tegen misleiding?

Omdat Jezus Zijn kinderen zo liefheeft, waarschuwt Hij hen voor misleiding. Bijvoorbeeld in Mattheüs 24 in verband met het einde der tijden, waarvan de voortekenen al zichtbaar worden. De werking van de antichrist zal...

Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Kunnen mensen nog steeds rechtstreeks naar de hemel gaan zonder door de dood te gaan? Henoch en Elia De Bijbel vertelt ons over Henoch en Elia die door de Heere naar de hemel werden gebracht zonder te sterven. Dit zijn...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

Mogen we bidden tot Maria?

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...

boosheid

Wat zegt de Bijbel over boosheid?

Als mensen hebben we allemaal onze emoties. Sommige mensen zijn gauw boos en kunnen zich moeilijk beheersen. Moeten we dat accepteren en het maar zo laten? Of wil God dat we anders omgaan met boosheid? Leven zonder...