Bijbelwoord.nl

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien...

Waarom wordt God ‘Vader’ genoemd?

God wordt in de Bijbel ‘Vader’ genoemd, bijvoorbeeld in het Hogepriesterlijk gebed. Ook Jezus leert ons dit in het bekendste gebed, het ‘Onze...

Cherubijnen bij het paradijs, wat is hun betekenis?

Als de mens uit het paradijs wordt verdreven, verschijnen er cherubijnen. Wat is hun taak en betekenis? Bewaken De cherubijnen zijn waarschijnlijk een speciale groep...

Hoe kan een christen volharden in de strijd?

Er is een strijd gaande. ‘Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk...

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie...

Recente berichten

macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad. God heeft de wereld goed...

Meest populaire berichten

Child bible praying

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God. Belangrijke rol Maria, de moeder...

macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad. God heeft de wereld goed...