Bijbelwoord.nl

Hoe maakt God mij duidelijk wat mijn levensdoel is?

Het geloof in wat Jezus ons openbaarde is het inslaan van een doelbewuste richting. Hij zei immers: ‘Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God’ (Hebreeën 10 vers...

Recente berichten

How do I find joy in God?

Hoe vind ik vreugde in God?

Het woord ‘vreugde’ komt van het Griekse woord ‘chara’ en betekent ‘buitengewoon blij zijn’. Hoewel geluk kan komen en gaan op basis van omstandigheden en de mensen om je heen, is...

Welke religie aanbad Jezus?

De Bijbel zegt nooit expliciet wie Jezus aanbad, maar er staat wel dat Jezus God verheerlijkte (Johannes 17 vers 1 en 4) wat nauw verwant is aan aanbidding. Inderdaad, als God zelf, verdient Jezus onze aanbidding (zie...

Meest populaire berichten

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

Mogen we bidden tot Maria?

Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen? De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God...

gebeden

Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij...