Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Geloof reinigt ons hart

“[God] heeft hun hart door het geloof gereinigd.” (Handelingen 15:9) Als wij mensen zonde doen, raakt ons hart daardoor bezoedeld. Het wordt vuil en onrein.

Read More »
Dagelijkse Genade

Wie gelooft, wordt met God verzoend

“Hem [=Jezus] heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.” (Romeinen 3:25) De termen “verzoening” en “geloven in Jezus’

Read More »