Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

God maakt Zichzelf bekend

“En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God,

Read More »
Dagelijkse Genade

De hoop op eeuwig leven

“… in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft.” (Titus 1:2) Paulus legt

Read More »
Dagelijkse Genade

Paulus’ opdracht

“Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, gestuurd om het geloof van Gods uitverkorenen te versterken” (Titus 1:1, NBV21) Paulus omschrijft zijn taak

Read More »
Dagelijkse Genade

Een brief van Paulus

“Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus” (Titus 1:1) De Bijbel bevat allerlei verschillende boeken, waaronder veel brieven. De meeste van

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus blijft niet op aarde

“Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.” (Johannes 16:28)

Read More »