Grietje Commelin

Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Jozua’s afscheid

“U moet zich aan de HEERE, uw God, vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt.” (Jozua 23:8) Toen Jozua 110 jaar oud was,

Read More »
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Strijden in opdracht van God

“Zoals de HEERE aan Mozes, Zijn dienaar, geboden had, zo had Mozes aan Jozua geboden, en zo deed Jozua. Hij deed niet één woord af

Read More »
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Om de tuin geleid

“Toen zeiden alle leiders tegen heel de gemeenschap: Wíj hebben hun een eed gezworen bij de HEERE, de God van Israël. Daarom kunnen wij hen

Read More »
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Een dieptepunt

“Ach, Heere HEERE, waarom hebt U dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons

Read More »
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Beloften nakomen

“En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw

Read More »
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua

Overwinning door geloof

“En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u

Read More »