Zullen we in de eeuwigheid in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

Zullen we in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

Beide. Alle gelovigen in Jezus die sterven voor zijn tweede komst, zullen eerst bij Hem in de hemel zijn, en later bij Hem op de nieuwe aarde wonen wanneer hemel en aarde verenigd zullen zijn.

Met Christus zijn

Toen Jezus aan het kruis hing, zei Hij tegen de misdadiger die in Hem geloofde: “Heden zult u met Mij in het paradijs zijn” (Lukas 23:43). Paulus gaf ook aan dat hij er op vertrouwde dat hij na zijn dood bij Christus zou zijn. “Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23). Het is dan ook duidelijk dat gelovigen, nadat ze zijn gestorven, bij Christus zullen zijn. De hemel is daar waar Jezus is (zie bijv. Handelingen 3:21), waar God is (zie bijv. Mattheüs 23:9), en de engelen (bijv. Mattheüs 22: 30). Ons lichaam is nu te vergelijken met een ’tent’ (2 Korinthe 5:1) en als we naar huis gaan zullen we bij God zijn (2 Korinthe 5:8).

Tussenstadium

Toch is de hemel eigenlijk te beschouwen als een tussenstadium. Ons menselijk lichaam heeft allerlei beperkingen zoals ziekte en is onderhevig aan afbraak met de dood als gevolg. Maar we zullen op de nieuwe aarde een nieuw verheerlijkt lichaam ontvangen. In 1 Korinthe 15 vergelijkt Paulus ons lichaam met zaad, en het nieuwe lichaam dat we na de opstanding zullen ontvangen met een plant. In 1 Korinthe 15:42-44 staat: “Het wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam opgewekt.”

Opstaan uit de dood

Uit wat Jezus ons leerde en wat we kunnen lezen over Zijn opstanding uit de dood, krijgen we een beeld van wat er met ons zal gebeuren als wij zullen opstaan uit de dood. We zullen kunnen eten (Lukas 24:43), wijn drinken met Jezus (Mattheüs 26:29), en niet trouwen ( Mattheüs 22:30). Sommige beperkingen zullen verdwijnen. Dit toonde Jezus door een gesloten vertrek binnen te gaan (Lukas 24:36) om plotseling weer te verdwijnen (Lukas 24:31).

De Bijbel vertelt veel meer over de opstanding uit de doden waarop we in de toekomst hopen (bijv. Romeinen 6:5, Filippenzen 3:11) dan over ons leven in de hemel. De opstanding uit de dood is een deel van de boodschap van het Evangelie (bijv.Handelingen 4:2), niet ons gaan naar de hemel.

Voor eeuwig bij God

Na het Laatste Oordeel zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar zullen we leven met een nieuw lichaam. Het hemelse Jeruzalem zal nederdalen van de hemel op de aarde. Hemel en aarde worden één. De hemel is naar de aarde gekomen.
Als we het woord ‘hemel’ noemen denken we gewoonlijk niet aan grond, bomen en rivieren. Daarom is het beter de term ‘nieuwe aarde’ te gebruiken voor de plaats waar we voor eeuwig bij God zullen zijn.

Deel artikel