Zout zijn

U bent het zout van de aarde” (Mattheüs 5:13)

Jezus zegt dat Zijn volgelingen het zout van de aarde zijn. Zout staat bekend om zijn smaak, maar werd ook vaak gebruikt als conserveringsmiddel (omdat mensen nog geen koelkast of diepvriezer hadden). Als Jezus zegt dat Zijn discipelen “het zout van de aarde” zijn, bedoelt Hij dus dat ze een bederfwerende invloed hebben op de wereld waarin ze leven. Ook nu nog moeten gelovigen zo’n invloed hebben op hun omgeving. Ze voorkomen dat een samenleving verder achteruitgaat en uiteindelijk volledig vernietigd wordt.

Een aansprekend voorbeeld hiervan wordt beschreven in Genesis 18:20-33, waar de Heere God met Abraham spreekt over de steden Sodom en Gomorra. God weet dat de mensen daar extreem zondig leven en daarom wil Hij deze steden vernietigen. Maar Abrahams neef Lot woont daar ook, en daarom pleit Abraham voor Sodom. “Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad”, zegt hij. “Wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn?”. De Heere belooft dat zelfs tien rechtvaardigen voldoende zijn om de stad te sparen. Het verdrietige slot van het verhaal is dat alleen Lot rechtvaardig is. Hij wordt met zijn gezin gered, maar de steden worden volledig verwoest.

Heb jij een bederfwerende invloed op de maatschappij?

Deel artikel