Bijbelwoord.nl

Zonde

zondig

Hoe kan ik weten wanneer ik zondig?

Als mensen maken we allemaal fouten, want niemand is perfect. Maar wanneer is iets zondig en hoe moeten we daar mee om gaan? Goed en kwaad God, de Schepper van alle dingen, heeft de mens voorschriften gegeven met het...

jezus

Was Jezus echt zonder zonde?

Of Jezus zonder zonde was, is voor christenen werkelijk een heel belangrijke vraag. Want ons geloof en onze hoop hangen daarvan af. Zondeval In de hof van Eden werden Adam en Eva geconfronteerd met satan en door hem...

verleiding

Waarom komen wij in verleiding?

Waarom komen wij in verleiding? Is er iemand die nooit in de verleiding komt? Iemand die nooit verzocht is geweest? Iedereen komt in verleiding Dat kunnen we ons niet voorstellen, want iedereen heeft daar mee te maken...

macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad...

Bliksem

Waarom zijn mensen slecht?

Jouw vraag: Waarom zijn mensen slecht? Deze vraag gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat mensen slecht zijn. Velen delen die vooronderstelling niet. Zeker niet als het over henzelf gaat. Maar bijbels gezien...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book