Bijbelwoord.nl

Zonde

boosheid

Wat zegt de Bijbel over boosheid?

Als mensen hebben we allemaal onze emoties. Sommige mensen zijn gauw boos en kunnen zich moeilijk beheersen. Moeten we dat accepteren en het maar zo laten? Of wil God dat we anders omgaan met boosheid? Leven zonder...

verleiding

Waarom komen wij in verleiding?

Waarom komen wij in verleiding? Is er iemand die nooit in de verleiding komt? Iemand die nooit verzocht is geweest? Iedereen komt in verleiding Dat kunnen we ons niet voorstellen, want iedereen heeft daar mee te maken...

macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad...

Bliksem

Waarom zijn mensen slecht?

Jouw vraag: Waarom zijn mensen slecht? Deze vraag gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat mensen slecht zijn. Velen delen die vooronderstelling niet. Zeker niet als het over henzelf gaat. Maar bijbels gezien...