Bijbelwoord.nl

Zonde

macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad...

Bliksem

Waarom zijn mensen slecht?

Jouw vraag: Waarom zijn mensen slecht? Deze vraag gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat mensen slecht zijn. Velen delen die vooronderstelling niet. Zeker niet als het over henzelf gaat. Maar bijbels gezien...