Zijn alle godsdiensten gelijk?

godsdiensten

Diep in elk mensenhart is het bewustzijn van iets dat groter is dan wijzelf zijn; van God. Er is een verlangen om die God te leren kennen en elke religie is een zoektocht naar die God.
Toch zijn de verschillende inzichten over God tussen de verschillende godsdiensten enorm.

Godsdiensten

Boeddhisme kent geen persoonlijke God. Het gaat om de leer van de Boeddha hoe ik bevrijd kan worden uit de kringloop van de geboorten.
Hindoeïsme kent meer dan 1000 goden. Brahma, Vishnu en Krishna zijn de belangrijkste goden.
Volgens de Islam heeft Allah geen zoon. Isa is een profeet.
Het Christendom kent Jezus als de Zoon van God, die op aarde kwam om mensen te verlossen.

Alles hetzelfde

Welke religie is de ware? Je kunt zeggen: ‘Dat doet er niet toe. Alle godsdiensten komen op hetzelfde neer. Zolang we elkaar maar respecteren is het prima.’ Maar is dat niet al te makkelijk?
Natuurlijk is het goed elkaar te respecteren. Maar moeten we niet ook op ontdekkingsreis gaan om te zien wie de God is die leeft en werkelijk verlossen kan?

Afgoden

Sommige mensen zijn gewend om te bidden voor houten beelden. De Bijbel, in Jesaja 44: 9 echter zegt: ‘Mensen die godenbeelden maken zijn niets, en van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten.’ Vanaf vers 14 gaat het over een man, die een boom kapt en een deel van het hout gebruikt om een vuur te maken, waarop hij brood bakt en een ander deel gebruikt om een afgodsbeeld te maken, waar hij voor neerbuigt. Hij bidt: ‘Red mij, want u bent mijn god.’
Denk je echt dat dit werkt?

God met ons

Wat is er dan zo uniek aan de boodschap van de Bijbel? En wat is er zo bijzonder aan Jezus?
Ik las: ‘Er zijn veel mensen die God willen zijn, maar er is maar één God, die bereid was om mens te worden.’ Dat is misschien wel het meest onderscheidende van het christelijk geloof. In de meeste religies gaat het erom, dat de mens opklimt naar God. We ontdekken in de Bijbel, dat God naar ons afdaalt in de Here Jezus.

Om dit te verduidelijken een bekend verhaal als voorbeeld:

‘Er was eens een man, die in een diepe put viel. Hij kon er onmogelijk zelf uitklimmen. De man hoorde voetstappen en zag het gezicht van de Boeddha. Hij vroeg om hulp. De Boeddha zei: ‘Dit is je karma. Gebruik de kans die je hebt om je te onthechten van alle verlangens.’ Even later kwam Mohammed voorbij. Hij vroeg om hulp. Mohammed zei: ‘Dit is de volmaakte wil van Allah. Die moet je accepteren.’ Zo kwamen alle leiders van religies voorbij en gaven hun adviezen. Uiteindelijk kwam Jezus bij de put. Hij zei niets, maar sprong naar beneden in de put. Toen Hij naast de man stond, omarmde Hij hem en zegende hem. Vervolgens liet Hij de man op zijn schouders klimmen en zo kon hij uit de put komen. De man was dankbaar en blij: hij was vrij! Toen realiseerde hij zich, dat Jezus in de put was achtergebleven…’

Redding door Jezus

De Bijbel zegt in 2 Korinthiërs 5: 21: ‘God heeft Hem (Jezus) die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.’ Jezus zelf zegt in Johannes 14: 6: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’ Door Jezus kun jij ook bij God de Vader komen. Hij helpt je uit de put van je zonde en brengt je thuis bij God! Dat is de unieke boodschap van de Bijbel.

Deel artikel