Ziet God mij wel?

reward

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.” (Hebreeën 6:10)

Ben je betrokken bij een bediening voor je geloofsgenoten? Misschien ben je een voorganger die jarenlang in een kerk heeft gewerkt. Of je bent geen voorganger, maar gewoon een actief kerklid, en dient altijd je broeders en zusters in je plaatselijke kerk. Je hebt misschien het gevoel dat maar een paar mensen al het werk opvalt dat je doet en al de liefde die aan mensen geeft. Je doet het werk vanuit liefde voor Christus, maar soms vraag je je af of er ooit een beloning zal zijn.

Het is alleen door Gods genade

De schrijver van de Hebreeënbrief verzekert ons dat God niet onrechtvaardig is om je werk en liefde voor de heiligen over het hoofd te zien. Betekent dit dat de dingen die je voor je broers en zussen doet, je een zekere mate van verdienste opleveren? Is je redding deels afhankelijk van wat je voor God doet?
De Bijbel leert op veel plaatsen duidelijk dat we niet gered worden door onze werken, maar alleen door Gods genade. Dus dit vers moet verwijzen naar een andere betekenis.

Wanneer je liefde toont voor de heiligen, voor je geloofsgenoten, reflecteer je de aard van God. God ziet in jou het werk van de Heilige Geest en het beeld van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de reden waarom Hij niet zal vergeten wat je voor anderen doet in Zijn naam (Mattheüs 6:4, Mattheüs 10:42, 1 Korinthe 3:14). Door op praktische manieren liefde te tonen, wordt jouw redding zichtbaar. Omdat Jezus Christus in jou schijnt.

Blijf dienen!

Dus als jij je moe voelt in dienst van God voor je medegelovigen, die heiligen zijn maar zich misschien niet altijd als heiligen gedragen, denk dan aan dit prachtige vers. God ziet alles wat je doet in zijn dienst. En Christus zei: “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan” (Mattheüs 25:40). Geef niet op om je broeders en zusters te dienen, maar blijf doorgaan tot het einde!

Neem de tijd om na te denken over Gods liefde voor jou en de vreugde die Hij in je geeft! Hij vergeet jou niet – en ook niet de dingen die jij in Zijn koninkrijk doet.

Deel artikel