Zal Jezus terugkeren om zondaren te oordelen?

terugkeren

Aan het einde van Zijn leven op aarde zei de Heere Jezus dat Hij naar deze aarde zal terugkeren: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:2-3).

Uitzien

Deze belofte bepaalt ons bij Jezus’ tweede komst. Als gelovigen hoeven we daar niet bang voor te zijn, maar mogen we er naar uitzien. De Bijbel eindigt dan ook met een gebed dat Jezus spoedig mag terugkeren: “Ja, kom, Heere Jezus“(Openbaring 22:20). We leven in de blijde verwachting dat Jezus spoedig zal komen. Dan zullen wij voor altijd bij Hem zijn.

De openbaring van de Heere Jezus

Bij Zijn tweede komst zal de Heere Jezus komen met de wolken en elk oog zal Hem zien (Lukas 21:27, Openbaring 1:7). Terwijl al Gods kinderen hier met blijdschap naar uitzien, worden allen die hun geloof niet op Jezus hebben gevestigd, geoordeeld.

De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren “… bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)” (2 Thessalonicenzen 1:7-11).

Een nieuw begin

De dag van de tweede komst van de Heere Jezus wordt ook wel ‘de laatste dag’ genoemd (zie Johannes 6:39-54). Want dat is dan het einde van deze wereld. “Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10). Maar God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Alle gelovigen in Christus zullen opstaan uit de dood. En ze zullen genieten van deze nieuwe aarde waarop geen dood, geen rouw, geen tranen en pijn meer zullen zijn. En het allerbeste: “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Nu leven we nog in de tijd voor Jezus’ komst. We hebben nog de tijd om tot berouw te komen en ons geloof op de Heere Jezus te vestigen.
Dan zullen we samen voor altijd op de nieuwe aarde wonen. Afgezonderd van hen die worden gestraft met eeuwigdurend verderf.

Deel artikel