Zal er gebed in de hemel zijn?

We weten zeker dat er in de hemel gebeden wordt. Romeinen 8 : 34 laat ons zien dat Jezus in de hemel is en voor ons bidt. “Christus Jezus is Hij Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’ Ook de Heilige Geest, die God is en Die in de hemel is, bidt voor ons. ‘…want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Romeinen 8:26).

Maar wordt er in de hemel, behalve door de Here Jezus, ook door mensen gebeden? Zeker, de Bijbel geeft dat aan.

Gebed is natuurlijk voor gelovigen

De engelen in de hemel weten wat er op aarde gebeurt, want ze verheugen zich wanneer een zondaar berouw heeft en tot geloof komt Lukas 15:10. Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat de heiligen in de hemel niet weten wat er op aarde gebeurt, terwijl de engelen het wel weten. Hebreeën 12:1 zegt dat we omringd zijn door een ‘grote wolk van getuigen’, de Oud Testamentische gelovigen. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat deze gelovigen zich bewust zijn van wat er op aarde gebeurt. Eén Bijbelvers laat dat ons duidelijk zien. In Openbaringen 6:10  bidden martelaren dat God de aarde zal oordelen. Dit bevestigt dat er bij de heiligen in de hemel enige kennis is met betrekking tot wat er op aarde gebeurt, hoewel we niet weten in welke mate. En die kennis is onderwerp van hun gebed. Dat is logisch, want gebed is vanzelfsprekend voor gelovigen. Waarom zouden ze daarmee stoppen als ze eenmaal in de aanwezigheid van God zijn?

Toch moeten we erkennen dat we vanuit de Bijbel heel weinig kunnen zeggen met betrekking tot de mate waarin de heiligen in de hemel zich bewust zijn van wat er op aarde gebeurt. We kunnen dus niet dogmatisch zijn wat betreft hoeveel er door hen wordt gebeden voor wat er hier beneden gebeurt.

Gebeden zoals we die nu bidden, zijn dan niet meer nodig

Zal gebed in de hemel doorgaan, als Jezus eenmaal is teruggekeerd en de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zullen zijn gekomen? Veel van de gebeden die we nu bidden, zijn dan niet meer nodig. Gebeden voor gezondheid en gebeden voor bekering zullen er niet zijn. Maar lof, aanbidding en dankzegging zullen aan God worden opgedragen. Dit gebeurt nu al, bevestigd door luide amens, en zal in alle eeuwigheid doorgaan (Openbaringen 5:13-14).

Zelfs gebeden om leiding en wijsheid zullen waarschijnlijk doorgaan. Het leven op de nieuwe aarde zal actief zijn, zoals we kunnen lezen in Openbaringen 21:24, waar gesteld wordt dat de koningen van de aarde hun glorie in het nieuwe Jeruzalem zullen brengen. Alleen God weet alles en kan alles doen, zelfs op de nieuwe aarde. We zullen dus daar Zijn hulp en leiding nodig blijven hebben voor alles wat we doen. Aangezien we in volledige gemeenschap met Hem zullen leven, zullen we op de nieuwe aarde eerder meer dan minder bidden. Maar omdat we ons het leven op de nieuwe aarde niet kunnen voorstellen, is het heel goed mogelijk dat de aard van het gebed drastisch zal veranderen, vergeleken met wat het nu is. Nu bidden we tot een God die we niet kunnen zien en soms niet ervaren. Dan zullen we bidden tot de God met wie we voortdurend in verbinding staan.

Leer nu hoe je moet bidden. Het gebed is jouw leerschool om te groeien in het ervaren van de Heer.
En weet dat wanneer de volheid van de tijd is gekomen, wanneer Jezus terugkeert, dat jouw gebeden zich dan in die mate zullen verdiepen, als jouw ervaring van God zich zal verdiepen. Je zult een eeuwigheid hebben om te leren!

Deel artikel