Je kunt niet op Gods feest komen zonder Zijn aanbod van vergeving te accepteren

Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis” (Mattheüs 22:11-13)

Ieder mens is uitgenodigd op Gods feest. Het maakt niet uit in welk land je woont, wat voor werk je doet of hoe oud je bent. Het enige dat telt, is dat je Jezus’ uitnodiging aanneemt en Zijn toegangsvoorwaarden accepteert. Je moet je bekeren van je zonden en Gods aanbod van vergeving aannemen. Dan ziet God je als puur en heilig, geschikt om in Zijn aanwezigheid te zijn!

In Mattheüs 22 vertelt Jezus een gelijkenis om dit duidelijk te maken. Deze keer over een koning die een bruiloft organiseert. Als de zaal uiteindelijk gevuld is met gasten, blijkt dat één man niet de moeite heeft gedaan zich om te kleden. Daarmee beledigt hij de gastheer. Hij wordt weggestuurd.

Om dit te begrijpen moeten we Jesaja 61:10 lezen. “Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan.” De man in de gelijkenis die geen bruiloftskleding droeg, staat symbool voor mensen die in de hemel willen komen op hun eigen manier, door hun eigen inspanningen, zonder de “mantel van gerechtigheid” die Jezus hen aanbiedt, te aanvaarden. Dat gaat niet!

Ben jij bereid te erkennen dat je van jezelf onwaardig bent om bij God te komen? Aanvaard jij Zijn geschenk van gerechtigheid? Wat betekent dit bruiloftskleed voor jou?

Deel artikel