Wil God dat mensen naar de hel gaan?

Does God want people to go to hell?

God weet alles. Hij weet dat sommige mensen Hem zullen afwijzen en daarom naar de hel zullen gaan. Wil God dus dat mensen naar de hel gaan?

God wil niet dat mensen naar de hel gaan. Hij wil dat ze worden gered. 1 Timotheüs 2:3-4 spreken over “God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.”

God zal oordelen

Toch weten we dat niet alle mensen de waarheid erkennen en gered zijn. En God zal hen daarvoor veroordelen: “… bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,” (2 Tessalonicenzen 1:7-9).

God wil dat alle mensen gered worden

Dus God wil dat alle mensen gered worden. En Hij wil ook degenen straffen die niet geloven. Deze twee dingen zijn niet tegenstrijdig. Als je vraagt of God wil dat alle mensen naar de hel gaan, luidt het antwoord: ‘het hangt af van wat je bedoelt met ‘wil’.’
Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Na het avondeten zijn er verschillende dingen op te ruimen en af te wassen. Wil je dat doen? Waarschijnlijk niet, doe je liever iets anders. Toch doe je het. Je weet dat als je het niet doet, je geen borden en bekers hebt om bij het ontbijt te gebruiken. Dus ook al wil je de afwas niet doen, toch doe je het. Je zou kunnen zeggen dat je het wilt, meer dan dat je het niet wilt doen.

Op dezelfde manier wil God dat alle mensen gered worden. Maar dat niet alle mensen worden gered, laat zien dat er ook een andere kant aan is. In Romeinen 9:22-23 lezen we: “En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid?”

Waarom God niet iedereen redt

We kennen en weten de diepste gedachten van God niet. Maar hier zien we dat er minstens drie redenen zijn waarom God niet iedereen redt. De eerste is dat Hij wil dat we zijn rechtschapen woede over de zonde begrijpen. Als tweede is het zo dat God wil dat wij Zijn soevereine macht begrijpen. De derde is dat de rijkdom van Zijn glorie in degenen die gered zijn nog duidelijker schijnt in tegenstelling tot degenen die ervoor kozen God niet te gehoorzamen.

Het besef dat Gods oordeel en de hel werkelijkheden zijn, spoort ons aan om de geestelijke werkelijkheden serieus te nemen. Het roept ons op tot geloof in Christus en tot een leven dat toegewijd is aan God. “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:13-14).

Deel artikel