Wie zijn ‘de zonen van God’ in Genesis 6?

De term ‘zonen van God’ wordt gebruikt in Genesis 6: 2 en 6:4, waar gezegd wordt dat “Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen mooi waren, en zij namen voor zich vrouwen, wie ze ook maar uitkozen.” Het verslag vermeldt dat ze seksuele relaties hadden, met als gevolg dat de dochters van de mensen hun kinderen baarden. Dus, wie zijn de ‘zonen van God’?

Verschil in interpretatie

Er zijn drie voornaamste interpretaties van deze passage. Elke opvatting wordt ondersteund door een eigen groep van deskundige wetenschappers. Hun uitgebreide argumenten zijn gebaseerd op een veelheid aan technische en logische overwegingen, waaronder de originele Hebreeuwse woorden en grammatica, die gebruikt worden, de woorden die in andere oude documenten zijn gekozen om de passage te vertalen en verwijzingen in andere Bijbelse en niet-Bijbelse literatuur. Ik kan hun argumenten hier slechts kort samenvatten.

Engelen

Allereerst is er één interpretatie dat de ‘zonen van God’ engelachtige wezens waren, die tegen God in opstand kwamen en uit de genade vielen. Ze namen op de één of andere manier een menselijke gedaante aan en waren in staat zich voort te planten. En hun nakomelingen waren de Nephilim, een term die vaak wordt vertaald als ‘reuzen’. Twee belangrijke problemen met deze opvatting zijn, dat we nergens anders in de Bijbel lezen dat engelen trouwen. Trouwens, Jezus leerde dat engelen niet trouwen (Markus 12:25). Een groot tweede probleem bij deze opvatting is, dat deze passage direct voorafgaat aan de vloed. En de context maakt duidelijk dat de zondvloed het gevolg is van de zonden van de mensheid, niet van engelen (Genesis 6:5-7).

Goddelijke afstammelingen

Een tweede interpretatie beschouwt de uitdrukking ‘zonen van God’ als verwijzend naar de godvrezende afstammelingen van Seth, in tegenstelling tot de goddeloze vrouwelijke afstammelingen van Kaïn. Hun zonde zou dan voortkomen uit religieus gemengde huwelijken, tussen de mensen die God dienen en de goddelozen. Een belangrijk probleem met deze opvatting is, dat er geen precedent lijkt te zijn om de woorden op deze manier te interpreteren. Ten tweede verklaart het niet de betekenis van de Nephilim. Dus, hoe zou een menselijk huwelijk kunnen resulteren in reuzen als nakomelingen?

Krachtige individuen

De derde opvatting kijkt naar de omringende culturen om te ontdekken wat de betekenis is van ‘zonen van God’. Het was in die tijd gebruikelijk om machtige personen, waaronder koningen en edelen, te beschouwen als zijnde op de een of andere manier afstammelingen van de goden. De theorie is dat bepaalde mensen machtig en corrupt werden en zichzelf gingen beschouwen als zijnde aan God gelijk, waarbij ze met minder machtigen deden wat ze maar wilden, en vrouwen namen wanneer het hen maar uitkwam. In deze theorie werden hun nakomelingen grote/ machtige mannen of vorsten genoemd, wat de betekenis is van Nephilim in combinatie met het woord ‘gibborim’, dat ook in de tekst voorkomt.

Deze visie past dus het beste in de context van de zondvloed, waar slechte gedachten en daden ​​door God geoordeeld gaan worden. Het sluit ook beter aan bij wat de rest van de Bijbel leert over de trots van mensen en de natuur van engelen.

Deel artikel