Wie zijn de vijanden van het kruis?

Er zijn natuurlijk mensen die trots hun vinger opsteken als je vraagt ‘wie is een vijand van het kruis van Christus?’ Sommige aanhangers van andere godsdiensten en atheïsten zullen dat doen. Maar er is ook een spannender antwoord. Paulus zegt in Filippenzen 3:18 “velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus”. En dan heeft hij het over kerkleden.

Hoe weet ik dat? In Filippenzen 3:17 heeft hij het over goede voorbeelden en in Filippenzen 3:18 over slechte voorbeelden om na te volgen. De mensen aan wie hij schrijft zouden hun voorbeelden voor hoe te leven niet buiten de kerk zoeken. En Paulus schrijft ‘onder tranen’ over hen. Daardoor is het duidelijk dat hij niet denkt aan mensen inhet algemeen die niet in God geloven, maar dat hij denkt aan een specifieke groep mensen die hij kent. Ze hadden zich — leek het — bekeerd, ze waren gedoopt, ze waren lid van de kerk, maar in hun leven lieten ze zien dat ze toch vijanden van het kruis zijn. Hoe kan dat? Op twee manieren.

Is Jezus jouw verlosser?

In de eerste plaats: de kernboodschap van het christendom is dat Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Het kruis wijst ons erop dat Jezus niet zomaar een goed voorbeeld was. Het kruis wijst onze zonde aan. Het kruis maakt duidelijk welke prijs betaald moest worden voor het verzoenen van onze zonde. Je kunt een vijand van het kruis zijn omdat er niet aan wilt dat er iets fout met je is — zo fout, dat je het zelf niet op kunt lossen, maar dat je een Redder nodig hebt die Zijn leven voor je gaf. Zie Jezus als een inspirerend voorbeeld. Zie Jezus als een wijs man. Zie Jezus als iemand die laat zien wie God is. Zie Jezus zo, en alleen zo, en je hebt het kruis niet nodig. Dan ben je een vijand van het kruis van Christus.

In zonde leven

Er is nog een tweede manier waarop je als kerklid een vijand van het kruis van Christus kunt zijn. De Bijbel leert ons dat als je in Christus gelooft, je met Hem gekruisigd bent. Je oude leven is met Hem gestorven aan het kruis. Door het kruis van Christus sterf je voor de zonde. En als je de zonde nog liefhebt, dan haat je dus het kruis van Christus.

Prioriteit geven aan eigen verlangen

In Filippenzen 3:19 worden drie dingen gezegd over die mensen die de zonde liefhebben: “hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.” ‘Hun god is de buik’, dat wil zeggen: hun eigen verlangens staan voorop. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt je lichaam beschadigen met drank of sigaretten. Je kunt je seksuele verlangens uitleven buiten de veilige grenzen van het huwelijk. Je mooie auto of je mooie huis of je mooie kleren kunnen voorop staan in het leven. Dan is je buik je god. Je leven kan ook draaien om zaken doen of carrière maken. Dat zijn prima bezigheden. Daarmee kun je de wereld verbeteren, je kunt ermee voor je gezin zorgen, en je kunt er anderen werkgelegenheid mee bieden. Maar als het je gaat om het geld of het aanzien, dan is je buik je god geworden.

Er is een populaire gedachte waardoor sluipenderwijs je buik je god kan worden. Dat is deze: ‘Christus vervult je diepste verlangens’. In zekere zin is dat waar. Het diepste verlangen van ieder mens is om gelukkig te zijn, vrede te hebben, en tot je bestemming te komen. Dat gebeurt door het geloof in Christus. Maar er is een gevaar dat we denken dat we het ultieme geluk vinden in een liefdesrelatie; dat we vrede hebben als we onze carrièredoelen gehaald hebben; dat we tot onze bestemming komen als we voldoende geld hebben om altijd vakantie te kunnen houden. Als je zo denkt, en vervolgens hoort ‘Christus vervult je diepste verlangens’, dan maak je Christus tot de dienaar van je eigen verlangens. Je buik is nog steeds je god.

De Bijbelse weg is andersom. We moeten niet beginnen met onze verlangens, en uitvinden hoe Christus die vervult. We moeten Christus zoeken, en erachter komen hoe Hij de vervulling van onze verlangens is.

Hoe je leeft doet ertoe

Vervolgens staat er over de vijanden van het kruis: “hun eer is hun schande”. Dat wil zeggen: waar zij trots op zijn, is in de ogen van God juist waar zij zich voor moeten schamen. Misschien bedoelt Paulus wel dat ze zeggen: omdat Christus al onze zonden vergeeft, kunnen we leven zoals we willen. Het maakt niet uit wat we allemaal doen! Daar stellen ze eer in. Maar het is hun schande. Zo hard zullen we vandaag niet meer zeggen dat het niet uitmaakt hoe je leeft. Maar in iets minder sterke vorm is het ook voor ons een gevaar. Het is een gevaar dat we gemakkelijk gaan doen over de zonde. Maar elke zonde is een schande! Ben je je daarvan bewust? Haat je de zonde? Doe je alles om de zonde te vermijden?

Prioriteit voor aardse dingen

Tenslotte staat hier over de vijanden van het kruis: “zij bedenken aardse dingen”. Dat komt dicht bij huis. Want als je op de aarde leeft, ligt het nogal voor de hand om aardse dingen te bedenken. Dat moet zelfs. Als niemand zorgt dat er eten op tafel staat, lijd je honger. We leven op aarde en we moeten ons met aardse dingen bezig houden.

Dus wat Paulus hier bedoelt is simpelweg: ze bedenken alleen maar aardse dingen. Ze vinden aardse dingen belangrijker dan hemelse dingen. Als je dat doet, ben je een vijand van het kruis. Want het kruis is een herinnering dat de Here Jezus bereid was de aardse dingen op te geven om voor ons de hemelse dingen te winnen. Het kruis herinnert ons eraan dat Christus niet op deze aarde gebleven is, omdat Hij zei dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Het kruis herinnert ons eraan dat er een weg naar de hemel is. Je kunt niet een vriend van het kruis zijn en tegelijkertijd de aardse dingen belangrijker vinden dan de hemelse.

Als je het zo leest, komt het  als een ernstige waarschuwing op je af, ook als kerklid: wees geen vijand van het kruis van Christus!

Deel artikel