Wie zijn de armen van geest in Mattheüs 5:3?

poor-in-spirit

In Mattheüs hoofdstuk 5-7 spreekt Jezus de beroemde Bergrede uit. Deze hoofdstukken bevatten de kern van Jezus’ onderwijs. In hoofdstuk 5 geeft Jezus ons een beroemde lijst van zegeningen, die ook wel bekend staan als de Zaligsprekingen. Mattheüs 5:3 is waarschijnlijk het vaakst geciteerde vers in de Zaligsprekingen: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Deze uitspraak lijkt simpel, maar wat betekent het precies om “arm van geest” te zijn? En waarom noemt Jezus zulke mensen zalig?

Armen van geest

Sommige mensen beweren dat Jezus hier verwijst naar financiële armoede. Maar als dat het geval was, waarom zou dan Hij niet gewoon zeggen “Zalig zijn de armen”? Door de woorden “armen van geest” te gebruiken, wijst Jezus duidelijk naar een soort geestelijke armoede. Niet alleen dat, Jezus beweert zelfs dat deze geestelijk beroofden en armen het koninkrijk der hemelen bezitten. In andere woorden, Jezus beschrijft hier hoe iemand de rijkdommen van de hemel kan erven.
Maar voordat ze dat kunnen doen, moeten ze hun geestelijke situatie begrijpen. De Bijbel zegt duidelijk dat we allemaal zondaars zijn: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). De profeet Jesaja heeft gezegd dat onze goede daden voor God als vuile vodden zijn (Jesaja 64:4). We zijn compleet machteloos om onszelf te redden en om onszelf uit onze geestelijke situatie te trekken.

Zalig

Degenen die de aard en ernst van hun zonde begrijpen, zullen nederig naar Jezus gaan. Ze zullen doorhebben dat ze zichzelf niet kunnen redden. De armen van geest zijn degenen die begrijpen dat Jezus Christus hun enige hoop is, in leven en in dood. Ze hebben niets goeds om aan God te geven. Omdat ze geen gerechtigheid hebben, kunnen ze God die ook niet geven. Ze zijn hopeloos op zoek naar een Redder. Jezus Christus van Nazareth is die Redder; Hij is onze enige hoop. Door Hem zijn zij gezegend.

Het Koninkrijk van God

Als je een herboren christen bent, heb je ooit erkend dat je geestelijk failliet was. Elke persoon die het Koninkrijk van God binnen is gegaan, heeft dat gedaan als een arme in geest, en niet als een rijke. Jezus zei: “Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat” (Mattheüs 19:23-24). Wees Jezus slechts naar de bankrekening van die man of wees Hij een groter probleem in zijn leven aan? Onthoud dat de man Jezus had verteld dat hij al de wetten van zijn jeugd af in acht had genomen (Mattheüs 19:20) – hij dacht dat hij zowel fysiek als geestelijk rijk was. Maar totdat hij bereid was om zijn geld en zijn trots te laten varen, zou hij niet in staat zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan.

En jij?

En hoe zit het met jou? In welke categorie val jij? Ben jij al gezegend, zodat je arm van geest geworden bent? Of houd je je nog steeds vast aan jouw eigen geestelijke rijkdom en denk je dat je je eigen redding kan verdienen? Ik moedig je aan om vandaag je zonden en je lasten neer te leggen bij het kruis. Misschien moet jij ook al je bezittingen verkopen zoals Jezus tegen de rijke jongeling zei, zodat je een grotere schat kunt erven – Jezus Christus, de hoop op de heerlijkheid (Kolossenzen 1:27).

Deel artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email