Wie of wat is de “Logos”?

Logos

In het begin was het Woord [Logos] en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1)

De apostel Johannes schreef het vierde evangelie in de Bijbel. Zijn doel was om te laten zien dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat we alleen door Hem eeuwig leven kunnen hebben (Johannes 20:30-31). Dit evangelie was toen relevant omdat de kerk werd aangevallen met leringen die ontkenden dat Jezus de Christus was (1 Johannes 2:22). Omdat dit evangelie door God geïnspireerd is, is het nog steeds belangrijk voor de kerk vandaag de dag. Wij hebben immers dezelfde problemen.

De “Logos” is het Woord van God (Johannes 1:1)

De apostel Johannes gebruikt de term “Woord” (“Logos” in het Grieks) om te bevestigen dat Jezus, het “Woord van God”, ook de Zoon van God is en in de godheid deelt (Johannes 1:1; 1:14; 1 Johannes 1:1; Openbaring 19:13). Deze titel komt voort uit Johannes’ oudtestamentische manier van denken, waar aan het “Woord van God” persoonlijkheid, wijsheid en scheppingskracht werden toegekend (Genesis 1; Psalm 33:6; 119:89; Jesaja 55:10-11; Spreuken 7:24; 18:15-16).

Bovendien was de term “Logos” bekend en belangrijk tegen de achtergrond van de Griekse wijsheid.

De “Logos” bestond vanaf het begin

Johannes begint zijn evangelie met de woorden “In het begin…“. Zo verbindt hij zijn evangelie met de schepping in Genesis. Hij doet dat om te bevestigen dat “het Woord was” vóór de schepping van alle dingen. De auteur beschrijft de pre-existentie van de “Logos”. Die heeft dus geen begin, is niet geschapen, maar is eeuwig. Jezus, de “Logos” van God, is eeuwig.

De “Logos” was bij God

Door zijn hele evangelie benadrukt de schrijver de nauwe relatie tussen Jezus en God de Vader. Deze intieme gemeenschap is eeuwig. Al vóór de fundering van de wereld “was het Woord bij God”. Deze ‘kinds-relatie‘ tussen God en de “Logos” weerspiegelt Zijn persoonlijke karakter. Jezus, de “Logos” van God, is een persoon.

God Zelf is de “Logos”

Als we gezien hebben dat de “Logos” pre-existent is en een persoon is, kunnen we niet anders dan concluderen dat Hij God Zelf is. Het is boeiend om op te merken dat Johannes niet zegt dat de “Logos” een paar goddelijke eigenschappen heeft, en ook niet dat er twee goden zijn, of zelfs dat de “Logos” een minderwaardige godheid is. Jezus, de “Logos” van God, is God Zelf.

Met deze uitspraak bevestigen we dat de “Logos”, samen met de Vader en de Heilige Geest, van eeuwigheid de goddelijke natuur bezit. Jezus, de “Logos” van God, is God de Zoon, de tweede Persoon van de drie-eenheid.

Deel artikel