Bijbelwoord.nl
What is God like?
Home » God » Wie is God?

Wie is God?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar (Kolossenzen 1:15) en onbegrijpelijk (Romeinen 11:33). Dit betekent dat we alleen kunnen begrijpen wie God is, wanneer God het initiatief neemt en ons vertelt en laat zien wie Hij is (Johannes 1:18). Hij heeft ons de schepping (Psalm 19), de profeten, de Bijbel, en, boven alles, Jezus Christus (Hebreeën 1:1-3) gegeven zodat wij kunnen zien wie Hij is.

God is liefde (1 Johannes 4:8, 4:16); God is eeuwig (1 Timotheüs 1:17); en God is onafhankelijk van Zijn schepping (Handelingen 17:24-25). We vragen ons misschien af: “Als God eeuwig liefdevol is, van wie hield Hij dan voordat Hij de wereld schiep?” Het antwoord is: God, die één is (Deuteronomium 6:4), is drie eeuwige Personen (Mattheüs 28:19): Vader (Efeze 3:11), Zoon (1 Johannes 1:2) en Heilige Geest (Hebreeën 9:14). Van nature houdt ieder van Hen eeuwig van de Anderen (Johannes 3:35). Voordat Hij de wereld schiep, hield Hij al van de andere Leden van deze Drie-Eenheid. God is eenheid in verscheidenheid. In alles wat God doet, werken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen in perfecte liefhebbende harmonie (Johannes 5:19-20).

God is de liefhebbende Schepper

Gods acties vloeien over van Gods liefde. Bijvoorbeeld, de Vader (Genesis 1:1), de Zoon (Kolossenzen 1:16), en de Heilige Geest (Psalm 104:30) creëerden samen het universum (Psalm 33:6). Dit betekent dat God de Schepper is van alles dat bestaat (Genesis 1:1, Hebreeën 11:3), maar Hij is Zelf niet door iemand geschapen. Omdat God alles gemaakt geeft (Psalm 33:6), bezit Hij alles (Psalm 95:5), en verdient Hij al onze aanbidding (Psalm 33:8-9) en liefde (Mattheüs 22:37). Omdat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, is de Zoon liefhebben hetzelfde als de Vader liefhebben (1 Johannes 2:23), en andersom (Johannes 8:42). Je kunt de Ene niet hebben zonder de Ander!

Gods liefde vloeit continu over naar Zijn schepping in Zijn gulle geschenken voor ons (Handelingen 14:17). Hij geeft ons eten, blijdschap, zonneschijn en regen. God houdt ervan om geschenken aan de wereld te geven (Jakobus 1:17), zelfs aan Zijn vijanden (Mattheüs 5:44-48)!

God is de genadige Redder

Gods liefde voor Zijn vijanden is het duidelijkst zichtbaar in het Evangelie. God is heilig (Leviticus 19:2) en rechtvaardig (Deuteronomium 32:4). Hij heeft ons gewaarschuwd dat de zonde ons schuldig maakt. De zonde zorgt ervoor dat wij de dood en de hel verdienen (Genesis 2:17; Romeinen 1:32). Dit brengt ons allemaal in gevaar, omdat wij allemaal hebben gezondigd tegen God (Romeinen 3:10-12). We bedanken Hem niet eens voor de goedheid die Hij aan ons en anderen heeft gegeven (Romeinen 1:21). In plaats daarvan gebruiken we Zijn geschenken tegen Hem en tegen andere mensen (Efeze 2:3).

Maar dankzij Zijn grote genade en liefde (Efeze 2:4), heeft God 2000 jaar geleden Zijn enige, geliefde Zoon gegeven (Johannes 3:16). Jezus kwam als een man naar de wereld (Johannes 1:14). Jezus gaf Zijn leven voor ons (Johannes 10:11), zodat wij, alleen door geloof in Hem (Handelingen 4:12), gered kunnen worden van de straf die wij verdienen (1 Petrus 3:18). God zond ook Zijn Heilige Geest, zodat wij weer deel kunnen worden van Gods gezin zoals vergeven zonen en dochters (Romeinen 8:15-17), en heilig en liefdevol gemaakt kunnen worden, zoals God (Galaten 5:22-25).

God is een rechtvaardige Rechter

Veertig dagen nadat Jezus opstond uit de dood, steeg Hij op naar de hemel (Handelingen 1:9-11). Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God de Vader (Handelingen 2:33). Door Zijn Geest is Hij nu aanwezig in elk van Zijn kinderen (1 Korinthe 6:19-20). Voor het Laatste Oordeel zal Jezus echter fysiek terugkeren naar de aarde (Handelingen 17:31). Hij zal iedereen die geweigerd heeft om in Zijn Evangelie te geloven, straffen (2 Thessalonicenzen 1:8-10). Hij zal alle niet-vergeven mensen in de eeuwige poel van vuur gooien (Openbaring 20:15). Daarna zal God Zelf naar de aarde komen. Hij zal met Zijn vergeven kinderen leven in een nieuwe schepping, die vrij zal zijn van zonde (Openbaring 21:3-4).

Hoe spreekt dit gedeelte uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Zijn er goden naast God?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Bijbelwoord is een bediening van GlobalRize. Marten Visser is de oprichter van GlobalRize. Marten is voorganger in Nederland, met vele jaren ervaring als zendeling in Thailand. Er zijn inmiddels 500 mensen van over de hele wereld actief voor GlobalRize. Naast de Nederlandse pagina, bestaat Bijbelwoord ook in 25 andere talen op Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam