Wie is God?

What is God like?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar (Kolossenzen 1:15) en onbegrijpelijk (Romeinen 11:33). Dit betekent dat we alleen kunnen begrijpen wie God is, wanneer God het initiatief neemt en ons vertelt en laat zien wie Hij is (Johannes 1:18). Hij heeft ons de schepping (Psalm 19), de profeten, de Bijbel, en, boven alles, Jezus Christus (Hebreeën 1:1-3) gegeven zodat wij kunnen zien wie Hij is.

God is liefde (1 Johannes 4:8, 4:16); God is eeuwig (1 Timotheüs 1:17); en God is onafhankelijk van Zijn schepping (Handelingen 17:24-25). We vragen ons misschien af: “Als God eeuwig liefdevol is, van wie hield Hij dan voordat Hij de wereld schiep?” Het antwoord is: God, die één is (Deuteronomium 6:4), is drie eeuwige Personen (Mattheüs 28:19): Vader (Efeze 3:11), Zoon (1 Johannes 1:2) en Heilige Geest (Hebreeën 9:14). Van nature houdt ieder van Hen eeuwig van de Anderen (Johannes 3:35). Voordat Hij de wereld schiep, hield Hij al van de andere Leden van deze Drie-Eenheid. God is eenheid in verscheidenheid. In alles wat God doet, werken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen in perfecte liefhebbende harmonie (Johannes 5:19-20).

God is de liefhebbende Schepper

Gods acties vloeien over van Gods liefde. Bijvoorbeeld, de Vader (Genesis 1:1), de Zoon (Kolossenzen 1:16), en de Heilige Geest (Psalm 104:30) creëerden samen het universum (Psalm 33:6). Dit betekent dat God de Schepper is van alles dat bestaat (Genesis 1:1, Hebreeën 11:3), maar Hij is Zelf niet door iemand geschapen. Omdat God alles gemaakt geeft (Psalm 33:6), bezit Hij alles (Psalm 95:5), en verdient Hij al onze aanbidding (Psalm 33:8-9) en liefde (Mattheüs 22:37). Omdat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, is de Zoon liefhebben hetzelfde als de Vader liefhebben (1 Johannes 2:23), en andersom (Johannes 8:42). Je kunt de Ene niet hebben zonder de Ander!

Gods liefde vloeit continu over naar Zijn schepping in Zijn gulle geschenken voor ons (Handelingen 14:17). Hij geeft ons eten, blijdschap, zonneschijn en regen. God houdt ervan om geschenken aan de wereld te geven (Jakobus 1:17), zelfs aan Zijn vijanden (Mattheüs 5:44-48)!

God is de genadige Redder

Gods liefde voor Zijn vijanden is het duidelijkst zichtbaar in het Evangelie. God is heilig (Leviticus 19:2) en rechtvaardig (Deuteronomium 32:4). Hij heeft ons gewaarschuwd dat de zonde ons schuldig maakt. De zonde zorgt ervoor dat wij de dood en de hel verdienen (Genesis 2:17; Romeinen 1:32). Dit brengt ons allemaal in gevaar, omdat wij allemaal hebben gezondigd tegen God (Romeinen 3:10-12). We bedanken Hem niet eens voor de goedheid die Hij aan ons en anderen heeft gegeven (Romeinen 1:21). In plaats daarvan gebruiken we Zijn geschenken tegen Hem en tegen andere mensen (Efeze 2:3).

Maar dankzij Zijn grote genade en liefde (Efeze 2:4), heeft God 2000 jaar geleden Zijn enige, geliefde Zoon gegeven (Johannes 3:16). Jezus kwam als een man naar de wereld (Johannes 1:14). Jezus gaf Zijn leven voor ons (Johannes 10:11), zodat wij, alleen door geloof in Hem (Handelingen 4:12), gered kunnen worden van de straf die wij verdienen (1 Petrus 3:18). God zond ook Zijn Heilige Geest, zodat wij weer deel kunnen worden van Gods gezin zoals vergeven zonen en dochters (Romeinen 8:15-17), en heilig en liefdevol gemaakt kunnen worden, zoals God (Galaten 5:22-25).

God is een rechtvaardige Rechter

Veertig dagen nadat Jezus opstond uit de dood, steeg Hij op naar de hemel (Handelingen 1:9-11). Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God de Vader (Handelingen 2:33). Door Zijn Geest is Hij nu aanwezig in elk van Zijn kinderen (1 Korinthe 6:19-20). Voor het Laatste Oordeel zal Jezus echter fysiek terugkeren naar de aarde (Handelingen 17:31). Hij zal iedereen die geweigerd heeft om in Zijn Evangelie te geloven, straffen (2 Thessalonicenzen 1:8-10). Hij zal alle niet-vergeven mensen in de eeuwige poel van vuur gooien (Openbaring 20:15). Daarna zal God Zelf naar de aarde komen. Hij zal met Zijn vergeven kinderen leven in een nieuwe schepping, die vrij zal zijn van zonde (Openbaring 21:3-4).

Deel artikel