Bijbelwoord.nl
Who is a real Christian?

Wie is een echte christen?

Een echte christen is iemand die in de Heere Jezus gelooft voor de vergeving van zijn zonden en die hem dagelijks volgt.

Als echt christen geloof je in Jezus. Zo ontvang je Jezus door geloof en wordt je een kind van God (Johannes 1:12).

Een echte christen heeft berouw getoond van zijn zonden en zich tot God gekeerd (Handelingen 3:19).

Jezus zegt dat wie Hem wil volgen het allermeest van Hem houdt. Meer dan van zijn vader of moeder, zijn zoon of dochter (Mattheüs 10: 37-38).

Een echte christen staat klaar om alles wat hij heeft op te geven om de discipel van Jezus te zijn (Luc. 14:33).

Zoals kinderen hun ouders vertrouwen vertrouwt een echte christen God zonder vragen (Mattheüs 18: 3).

Een echte christen ontkent zichzelf en is bereid om te lijden om Jezus te volgen (Marcus 8:34).

Als echt christen gehoorzaam je Jezus (Hebreeën 5: 9).

Een echte christen schat Jezus boven alles wat deze wereld te bieden heeft (Mattheüs 13:44).

Jezus geeft ons een ontnuchterende waarschuwing. Hij vertelt ons dat er op de Laatste Dag velen zullen zijn die ‘Heere, Heere’ zeggen, maar van Hem zullen horen ‘Ik heb je nooit gekend’ (Mattheüs 7: 21,23).
Daarom, of je een echte christen bent of niet, is de belangrijkste vraag waar je in je leven mee te maken hebt. Dat moet je zeker weten! De Bijbel zegt: “Onderzoek uzelf, om te zien of u in het geloof bent” (2 Korinthiërs 13: 5).

Vertrouw op de Heer Jezus, volg Hem en ontvang het eeuwige leven.

Lees ook: Hoe ga ik meer op Jezus lijken