Wie is de engel Gabriël?

angel-gabriel

Gabriël is een van de twee engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd. Als we de vier verhalen lezen waarin hij genoemd wordt, komen we niets te weten over zijn karakter, maar we leren wel veel over de manier waarop hij God dient.

Gabriël in het Oude Testament

De eerste keer dat Gabriël in de Bijbel wordt genoemd, is in Daniël 8:16. Daar vraagt God hem om het visioen uit te leggen dat Daniël krijgt over de toekomst van Israël. Dit is een profetie die vóór de geboorte van Christus in vervulling is gegaan, maar die ook spreekt over een toekomstig verzet van de Antichrist tegen Christus (Daniël 8:25). De tweede keer dat Gabriël wordt genoemd, is wanneer Daniël een jaar later voor Israël bidt. Gabriël komt en zegt tegen hem: ”Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen” (Daniël 9:22). Hij gaat dan verder met het geven van een profetie over de komst van Christus. Dit is de beroemde profetie van de zeventig weken, die precies aangeeft wanneer Jezus zou worden gekruisigd. Gabriël is waarschijnlijk ook de engel die in Daniël 10 (bijv. Daniël 10:16) wordt genoemd, omdat de beschrijving overeenkomt met die uit eerdere hoofdstukken. Er wordt echter geen naam genoemd.

Gabriël in het Nieuwe Testament

Gabriël wordt weer twee keer genoemd in Lukas 1. Eerst verschijnt hij aan Zacharias om hem te vertellen dat hij een zoon zal krijgen. Maar als Zacharias zijn twijfel uit, noemt de engel zijn naam, Gabriël (Lukas 1:19). Natuurlijk zal Zacharias dit hebben herkend als de naam van de engel, die aan Daniël verscheen en zich hebben gerealiseerd hoe dwaas hij was om aan Gods boodschapper te twijfelen. Een paar verzen later vertelt Lukas ons dat Gabriël Maria bezoekt om de geboorte van Jezus aan te kondigen (Lukas 1:26). Dit is de laatste keer dat we over hem lezen in de Bijbel, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat soms wanneer er een naamloze engel verschijnt, het Gabriël betreft.

Gabriëls verschijning: een man

Als Daniël Gabriël voor het eerst ziet, is hij bevreesd en valt hij op zijn gezicht (Daniël 8:17). De tweede keer noemt Daniël hem “de man Gabriël, die snel aangevlogen kwam” (Daniël 9:21). We kunnen hieruit verschillende conclusies trekken: Gabriëls verschijning kan ontzagwekkend en overweldigend zijn; hij ziet eruit als een man; en tegelijkertijd kan hij duidelijk niet worden verward met een mens, want hij vliegt. Maar hoewel hij vliegt, wordt er geen melding gemaakt van vleugels. Integendeel, als Gabriël vleugels zou hebben gehad, dan is het onwaarschijnlijk dat hij gewoon als ‘man’ zou zijn omschreven.

Een plotselinge verschijning veroorzaakt vrees

In Lukas 1:11 lezen we dat Gabriël aan Zacharias ‘verscheen’ toen hij in de tempel dienst deed. Dit geeft aan dat hij plotseling een zichtbare gestalte aannam; ook omdat het mensen niet was toegestaan het gebied te betreden waar Zacharias zich bevond. Lukas 1:28 vermeldt dat Gabriël bij Maria kwam. Het woord dat hier wordt gebruikt, geeft aan dat hij bij Maria in huis kwam. Omdat het heel vreemd geweest zou zijn voor een man om een huis binnen te lopen om alleen te zijn met een Joods meisje, dat geen relatie met hem had, is een plotselinge verschijning weer de meest waarschijnlijke verklaring. Dit lijkt de meest waarschijnlijke reden voor de angst van Zacharias en Maria. Er is geen beschrijving van Gabriël in Lukas, maar op basis van wat we in Daniël lezen, ziet hij er waarschijnlijk uit als een normale man, of iets wat daar heel veel op lijkt. En op basis van Daniël 9 is het mogelijk dat Zacharias en Maria Gabriël zagen vliegen.

Sprekend over Jezus

Gabriël zegt tegen Zacharias: “Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken”(Lukas 1:19). Dit is een goede samenvatting van wat we weten over zijn rol. Hij verkeert in Gods aanwezigheid en God stuurt hem bij speciale gelegenheden met Zijn boodschap naar bepaalde mensen. De kern van Gabriëls boodschap is het voorbereiden van Gods volk voor de komst van de Messias, Jezus. In Daniël 8 is dit grotendeels verborgen, maar in Daniël 9 vinden we de meest specifieke aankondiging van het hele Oude Testament wat betreft het tijdstip van de komst van de Messias en wat Zijn bediening zal zijn. Dan, in Lukas 1, kondigt Gabriël eerst de voorloper van de Messias aan, en vertelt vervolgens aan Maria dat Jezus de Messias geboren zal worden. Dus bij Gabriël gaat het steeds over Jezus.

Gabriëls rol is onze rol

In zekere zin verschilt wat God van ons vraagt niet erg van wat hij Gabriël opdraagt. In de Bijbel worden door God uitgezonden geestelijke wezens engelen genoemd en door God uitgezonden mensen worden apostelen genoemd. Maar beide woorden hebben dezelfde betekenis: boodschapper. En niet alleen engelen en apostelen, maar iedereen die in Jezus gelooft, wordt door God uitgezonden om Hem in de wereld bekend te maken. De rol van Gabriël is onze rol: spreken over Jezus.

Deel artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email