Wie is de eerste zwarte man in de Bijbel?

Het is onduidelijk wie de eerste zwarte man in de Bijbel is. De Bijbel is niet geïnteresseerd in onze huidskleur, maar in de redding van onze ziel. Het behandelt de huidskleur van de mensen nooit als een onderwerp waar we geïnteresseerd in moeten zijn. Als we echter uit nieuwsgierigheid op onderzoek uit gaan, kunnen we wel een aantal aanwijzingen vinden in de Bijbel over huidskleur.

Veel mensen waren bruin

De geschiedenis in de Bijbel speelt zich voornamelijk af in het Midden-Oosten. Hierdoor is er een grote kans dat de meeste mensen die in de Bijbel genoemd worden, een bruine huidskleur hadden. Adam en Eva moeten genen voor zowel zwarte als witte huidskleur gehad hebben om de voorouders van zowel witte als zwarte mensen te kunnen worden. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat ze een donkerbruine huid hadden.
Een grote kanshebber voor de eerste zwarte man in de Bijbel is Cusj. Hij was de zoon van Cham, de zoon van Noach. Zijn afstammelingen, de Cusjieten, zijn de inwoners van Afrika ten zuiden van Egypte. Dit wordt vaak gelijkgesteld aan Ethiopië, maar Nubië (noord-Soedan) is waarschijnlijk correcter.

Cusjieten

Verderop in de Bijbel worden de Cusjieten regelmatig benoemd. In Jeremia 13:23 vinden we de retorische vraag “kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen?” Dit is een duidelijke verwijzing naar de donkere of zwarte huidskleur van die mensen. Andere Cusjieten die in de Bijbel worden genoemd:

  • Mozes’ vrouw (Numeri 12:1). Er is een discussie over de situatie rondom dit huwelijk en over de betekenis van ‘Cusjiet’ in dit vers, maar veel Bijbelgeleerden geloven dat Mozes trouwde met een zwarte vrouw.
  • Een boodschapper in Davids leger (2 Samuel 18:13). Dit suggereert dat lang voordat Ethiopiërs gouden medailles wonnen op de Olympische Spelen voor langeafstandsrennen, ze bekend stonden als snelle renners. Hetzelfde wordt gesuggereerd in Jesaja 18:2, waar we over de Cusjieten lezen “Ga, jullie snelle boodschappers”.
  • Ebed-Melech, een hoveling in het paleis van Jeruzalem. Hij helpt Jeremia wanneer niemand anders dat doet (Jeremia 38:7-13).

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament lezen we over twee belangrijke mensen die waarschijnlijk een donkere huidskleur hadden. De eerste is de Ethiopische kamerheer (Handelingen 8:27) die gedoopt wordt. De tweede is Simeon, die Niger (wat “zwart” betekent) genoemd werd, een van de leiders van de kerk in Antiochië.

Misschien zijn er nog wel meer zwarte mensen in de Bijbel. Bijvoorbeeld toen Israël wegtrok uit Egypte, werden ze vergezeld door een “grote groep van mensen van allerlei herkomst” (Exodus 12:38), die waarschijnlijk voor een deel bestond uit zwarte mensen. Maar omdat huidskleur niet belangrijk is voor God, wordt er nooit duidelijk vermeld in de Bijbel of iemand zwart, bruin of wit is.

Deel artikel