Bijbelwoord.nl
Who created sin?

Wie heeft zonde geschapen?

In eerste instantie lijkt dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. Aan de ene kant weten we dat God de soevereine schepper van alle dingen is (Genesis 1: 1, Jesaja 44:24) – dan moet dit zeker zonde omvatten? Maar aan de andere kant, alles wat God schiep was “goed” (Genesis 1:31), en zonde is iets dat God haat (Jacobus 1:13).
Dus God kon geen zonden hebben geschapen. Betekent dit dat Satan zonde heeft geschapen? Maar als Satan de zonde schiep, dan zou de zonde de macht en beheersing van God te boven gaan, wat de Bijbel ook ontkent (Spreuken 16: 4). Hoe lossen we dit raadsel dan op?

Onjuiste vraag

De reden dat we in de war zijn, is omdat de vraag zelf onjuist is. “Zonde” is geen “geschapen” ding, zoals “sterren” of “dieren”; eerder is “zonde” een slechte perversie van goede dingen die God heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, de zonde van overspel is een verdraaiing van het goed geschapen geschenk van het huwelijk; de zonde van trots is een verbastering van een gezond zelfrespect; en de zonde van wraak lijkt verleidelijk dicht bij een rechtvaardige ijver voor gerechtigheid.

Zonde is parasitair op de goede begeerten die God ons heeft geschapen om te genieten en te vervullen. Dit is de reden waarom ons hart verleid kan worden om tegen God te zondigen (Efeze 4:22, Jacobus 1:14) – de zonde is verleidelijk. Maar omdat zonde niet de manier is waarop God de schepping heeft ontworpen om te werken, zal zonde ons uiteindelijk nooit bevredigen (Jeremia 2:13), maar ons alleen maar bederven (Genesis 6:11), en ons ooit naar voedsel laten verlangen meer (Efeziërs 4:19).

Zondigheid van de zonde

De Bijbel noemt dit de eigenlijke zondigheid van de zonde: een goede zaak nemen die God heeft geschapen en die het gebiedt zodat, in plaats van ons leven te brengen, het ons ter dood brengt (Romeinen 7:13). Dit is de reden waarom zonde zo slecht is: zonde kaapt wat God toebehoort en keert het tegen Hem. We zien dit in Satans strategie in de Hof van Eden: Satan lasterde Gods karakter zo dat Adam en Eva God niet vertrouwden (Genesis 3: 1-5), maar in plaats daarvan ongehoorzaam zijn aan God en Zijn goede schepping misbruiken (Genesis 3: 6). Vanaf Adam verspreidde zich vervolgens de zonde en de dood naar de hele mensheid (Romeinen 5:12). We hebben allemaal zondige harten (Jeremia 17: 9; Markus 7: 21-23), en als we eerlijk zijn, zullen we toegeven dat onze levens laten zien dat we allemaal de goddelijke doodstraf verdienen (Genesis 2:17; 43-47; Romeinen 1:32).

De perfecte oplossing

Maar toch, God zij dank: “toen we nog steeds machteloos waren, stierf Christus voor de goddelozen” (Romeinen 5: 6)! Het kruis van Christus is de perfecte oplossing voor onze behoefte.

Het laat ons zien dat niet God, maar wij verantwoordelijk zijn voor onze zonden. Anders zou Jezus niet voor ons hoeven te sterven (1 Petrus 2:24).
Het laat ons ook zien dat God de zonde haat en moet straffen. Anders had Jezus de toorn van God niet nodig gehad (Markus 15:34).
Tenslotte laat het kruis ons ook zien dat, hoewel God niet verantwoordelijk is voor onze zonden, Hij toch op een of andere mysterieuze manier nog steeds soevereine controle heeft over de zonde. Omdat hij gepland heeft, van eeuwig verleden (Openbaring 13: 8) en voorspeld heeft in het Oude Testament (Jesaja 53: 4-6), dat God door het slechte werk van Satan (Lucas 22: 3), van Judas (Mattheüs 26: 24-5) en zijn handlangers (Handelingen 4: 27-28), redding voor de wereld zou brengen door de dood van Zijn enige Zoon (Openbaring 5: 9-10).

Zoals Jezus zei: “De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen dat zij het leven mogen hebben en het ten volle kunnen hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven voor de schapen. “(Johannes 10: 10-11).

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Wie heeft zonde geschapen?