Wie heeft God geschapen?

Who created God?

Waar kwam God vandaan? Is Hij geschapen? Dit zijn twee van de moeilijkste vragen die er zijn, maar toch kunnen ze eenvoudig beantwoord worden.

Het zeer korte antwoord is dat niemand God heeft geschapen. Hij is er gewoon. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij heeft geen begin en ook geen eind. Begrijp je het al? Ik ook niet! Het is een geheimenis, maar daarom niet minder waar! Door de hele Bijbel heen zien we God als de hoogste en machtigste Persoon in het universum – sterker nog, Hij was er al voordat het universum bestond! “Al voor de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God” (Psalm 90:2). Hoe is dat mogelijk? Dat weet ik niet. Maar het is zo.

Maar als iemand God nu eens geschapen heeft?

Maar laten we omwille van het argument eens aannemen dat er iemand of iets God geschapen heeft. Als dat zo was, zou die iemand of dat iets machtiger en ouder dan God moeten zijn. Maar waar zou dat iets of die iemand vandaan moeten komen? Misschien zou er dan ook weer iemand moeten zijn die de schepper van God geschapen heeft. En wie was daar dan weer verantwoordelijk voor? Als we aannemen dat alles en iedereen geschapen moet zijn, dan moeten we steeds verder terug gaan in de tijd om uit te komen bij datgene dat alles in gang heeft gezet. Hoe ver terug kun je gaan? Eindeloos ver om bij de oorsprong van alles uit te komen?

Laten we aannemen dat we een miljard generaties terug kunnen gaan voordat God ontstond en diegene kunnen vinden die alles begonnen is. Die zou dan de alleroudste, de allerwijste en de allermachtigste moeten zijn. Zouden we zo iemand dan niet God moeten noemen omdat hij/zij/het er voor al het andere was…?

De onmogelijke vraag

Dan zijn we terug bij het beginpunt! We hebben Iemand die er was voor al het andere en Zelf geen begin heeft. Zelfs als we aannemen, dat er iets of iemand (of een veelheid van dingen!) was vóór God, dan moet er toch ooit een begin geweest zijn! Filosofen hebben dat (of Hem) de “Onbewogen Beweger” genoemd.

De Onbewogen Beweger

Wat betekent dat? Het betekent dat er iets moet zijn dat alles in het universum in gang zet zonder zelf ooit door iets van buitenaf in gang gezet te zijn. Als je een voetbal door de lucht ziet vliegen, mag je aannemen dat er iets of iemand wat gedaan heeft om de bal in beweging te krijgen. Het zou onzinnig zijn om te denken dat de bal altijd zo heeft bewogen. Iemand heeft ermee gegooid of hem een schop gegeven. Waar kreeg die persoon de kracht vandaan? Je kunt wel ver terug redeneren om bij het beginpunt van die beweging te komen, maar ergens moet je ophouden. Anders wordt het een oneindig lange geschiedenis.

Er is niemand als God

De enig mogelijke uitweg uit ons dilemma is om te geloven dat er een wezen is, een Onbewogen Beweger, die het allemaal in gang heeft gezet. En de Bijbel noemt dat wezen God. Hoewel er andere geestelijke wezens in het universum zijn, zoals engelen en demonen, is er niemand hoger dan God. Daarom komen we in de Bijbel uitspraken tegen als: “Onder de goden is niemand U gelijk, Heer; werken als de Uwe zijn er niet” (Psalm 86:8), en “Er is niemand zo heilig als de HEER, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God” (1 Samuel 2:2).

Wie schiep God? Het is onmogelijk dat iemand God geschapen heeft, want alles heeft ergens een begin. God is dat begin. God is die Iemand. Als dat zo is, dan kunnen we beter ophouden met dit soort onmogelijke vragen en God, de Onbewogen Beweger, beter leren kennen, Hij die ons geschapen heeft en een plan heeft met ons aller leven!

Deel artikel