Wie heeft de Bijbel geschreven?

Who wrote the bible?

De Bijbel is geschreven in een periode van tweeduizend jaar, door verschillende schrijvers, en in drie verschillende talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks). Ondanks deze verscheidenheid aan schrijvers spreken de boeken elkaar nergens tegen. Dit bewijst dat God Zelf het schrijven van de Bijbel leidde. Omdat Hij dit deed, kunnen wij geloven in de Bijbel als het perfecte en foutloze Woord van God, ook al is het geschreven door mensen (Johannes 14:26, 1 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:19-21, Hebreeën 4:12).

De Schrijver en de schrijvers

Uiteindelijk kunnen we zeggen dat God de Bijbel heeft geschreven, omdat Hij Zich door Zijn Woord aan ons openbaart en Hij Zijn Woorden bewaard heeft voor ons, zodat wij de waarheid zouden kennen (2 Petrus 1:3).
Met betrekking tot de menselijke schrijvers, staat er in de meeste Bijbelboeken wie ze geschreven heeft. Bijvoorbeeld, Mozes schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel (Deuteronomium 31:24-26), Jesaja schreef het boek Jesaja (Jesaja 1:1), en de apostel Paulus schreef een groot deel van de brieven in het Nieuwe Testament (Romeinen 1:1, 1 Korinthe 1:1, 2 Korinthe 1:1, Efeze 1:1).

Het Evangelie van Johannes

Andere Bijbelboeken vermelden niet direct wie hun auteur is. De identiteit van de auteur kan echter vaak worden afgeleid uit het boek zelf of uit andere boeken in de Bijbel. De auteur van het Evangelie van Johannes noemt zichzelf bijvoorbeeld “de discipel die Jezus liefhad” (Johannes 13:23, 21:20). Dankzij de vier Evangeliën weten we dat Jezus het meest optrok met Petrus, Jakobus en Johannes. Ook kunnen we het Evangelie van Johannes vergelijken met 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en het boek Openbaringen. Hieruit kunnen we concluderen dat Johannes de auteur is van het Evangelie van Johannes.

Het boek Hebreeën

Van andere boeken in de Bijbel weten we niet zeker wie ze heeft geschreven. Er zijn bijvoorbeeld verschillende theorieën over wie de auteur van Hebreeën is, maar er is geen overtuigend bewijs dat één schrijver aanwijst. We hebben echter de eeuwenoude getuigenis van Gods kerk dat de 66 boeken die we hebben deel uitmaken van de Bijbel, zowel die met een bekende als die met een onbekende auteur. Ze zijn altijd deel geweest van de Woorden die God aan Zijn Kerk heeft gegeven. Daarom kunnen we met zekerheid geloven dat de Bijbel Gods Woord is, ook al weten we niet zeker wie een bepaald boek heeft geschreven, omdat God door Zijn kerk heeft gezegd dat dit Zijn Woord voor ons is.

Deel artikel