Werd Jezus op 25 december geboren?

25 de diciembre

Hoe het ook gekomen dat we op 25 december Kerstmis zijn gaan vieren, het is zeer onwaarschijnlijk dat Jezus daadwerkelijk op die datum werd geboren. Belangrijk is niet de datum, maar het feit dat Jezus Christus werd geboren. Hij kwam om ons van onze zonden te verlossen, en dat is een geweldige reden om feest te vieren!

De eerste christenen vierden Jezus’ geboortedag niet

In de eerste eeuwen vierden christenen de geboortedag van Jezus niet. Het vieren van verjaardagen werd gezien als iets heidens. Rond 200 n.Chr. begonnen christenen over de geboortedag van Jezus te praten. Er werden verschillende data voorgesteld, maar 25 december was daar niet bij. Maar 150 jaar later, en waarschijnlijk zelfs nog iets eerder, was 25 december de geaccepteerde datum geworden. Dit was echter niet universeel. Tot op de dag van vandaag viert de zeer oude Armeense kerk Kerstmis op 6 januari.

Hoe de kerk aan 25 december kwam

Hoe de kerk aan 25 december is gekomen, is niet duidelijk. Veel mensen hebben gehoord dat de kerk besloot Kerstmis op die datum te vieren om te concurreren met twee heidense feesten, de geboortedag van Mithras, de soldatengod, en nog belangrijker de ‘geboorte van de onoverwonnen zon’, Sol Invictus. Dit tweede feest ontstond echter pas in 274 na Christus, toen de keizer het instelde. Het is waarschijnlijker dat de keizer probeerde te concurreren met een datum die de kerk al had geaccepteerd als Kerstmis dan andersom!

Keizer Constantijn

Er wordt nogal eens beweerd dat keizer Constantijn de datum van Kerstmis vaststelde in 336 na Christus. Het is ongetwijfeld waar dat zijn officiële erkenning van de dag hielp om Kerstmis een prominente plaats te geven als officiële feestdag. Het is echter vrijwel zeker dat Kerstmis daarvoor al op 25 december werd gevierd. De Donatisten splitsten zich af van de rest van de kerk in het jaar 312 en hielden onvermurwbaar vast aan hun oude tradities. Toch lijkt een citaat van de kerkvader Augustinus te impliceren dat zij Kerstmis vierden op 25 december, wat het begin ervan duidelijk vóór 312 zou plaatsen.

25 maart

Een historisch meer betrouwbare theorie is er een die in onze moderne oren vreemd klinkt. In de vroege kerkgeschiedenis werd door sommigen de sterfdatum van Jezus berekend als 25 maart. Vanwege de eenheid van het verhaal van verlossing door Jezus, namen theologen toen aan dat de conceptie van Jezus ook op 25 maart had plaatsgevonden. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op 25 maart nog steeds het feest van de Aankondiging gevierd, Onze Lieve Vrouwe Boodschap. En natuurlijk valt 25 december precies 9 maanden na 25 maart.
We kunnen niet zeker zijn over de geboortedatum van Jezus. Maar we kunnen wel zeker zijn van Zijn liefde voor ons. En dat is het belangrijkste! “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen” (Lucas 2:14).

Deel artikel