Bijbelwoord.nl
What is the role of our own works in salvation?
Home » Christelijk leven » Welke rol spelen onze eigen goede werken in ons eeuwig behoud?

Welke rol spelen onze eigen goede werken in ons eeuwig behoud?

In Efeze 2:8-9 lezen we: “Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit uzelf, het is een gave van God: niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Kortom, we kunnen vaststellen dat we onze redding niet kunnen verdienen door iets wat wij doen, want redding is Gods geschenk aan iedereen die in Hem gelooft, zich bekeert, zijn zonden belijdt en om reiniging vraagt. Dan worden we aangenomen in Zijn gezin. De volgende vraag die we moeten stellen, nadat we gered zijn, is: wat nu? Als ik mijn redding niet kan verdienen, wat verwacht God dan van mij?

Veranderd om goede werken te doen

Gods verlangen voor ieder van ons, nadat we christen zijn geworden, is dat Hij ons  ‘gelijkvormig wil maken aan het beeld van Zijn Zoon” (Romeinen 8:29 en 2 Korinthe 3:18). Deze verandering kan niet plaatsvinden in een vacuüm. Als God ons van binnen verandert, dan zal dat in onze levenswandel zichtbaar beginnen te worden. Jakobus 2 geeft ons hierin enig inzicht, als hij schrijft aan degenen die beweren  geloof te hebben, maar echt bewijs daarvan lijkt er niet te zijn. Zijn uitvoerig antwoord samenvattend, zegt hij: “Ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken…. geloof zonder werken is dood”(Jakobus 2:18,26).

Goede werken dankzij het werk van Christus 

De goede daden van een christen doet hij omdat Christus in hem werkt, en die daden zijn een getuigenis voor mensen om ons heen – “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheüs 5:16). De goede daden die andersgelovigen doen, worden heel vaak verricht in de hoop dat die hun als verdienste zullen worden aangerekend, en dat ze op de een of andere manier, door die goede dingen in de hemel zullen komen.

Goede daden als een uiterlijk teken in ons leven

Het is dus duidelijk dat het doen van goede daden en goede werken voor ons als christen belangrijk is. Niet om Gods gunst te verwerven, of uit eigen kracht, maar als een uiterlijk teken van het werk dat Christus in ons leven heeft gedaan. Hij verandert ons door de kracht van de Heilige Geest, waardoor we meer en meer op Christus gaan lijken.

Hoe spreekt dit Bijbels onderwijs je aan? Deel alstublieft je gedachten hieronder!

Lees ook: Heeft God een eeuwig verlossingsplan?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Eunice Burden

Eunice komt uit Engeland en is 25 jaar in Thailand werkzaam geweest. Samen met een Thaise medewerker schreef ze een 4-jarig curriculum voor alle zondagsschool leeftijden en gaven ze ook zondagsschooltraining. Ze ging daarna 8 jaar terug naar Engeland. In Engeland deed ze verschillende cursussen, waaronder theologie. In 1999 keerde ze terug naar Thailand met OMF. Sindsdien is ze betrokken geweest bij het lesgeven van leiders, het ondersteunen, adviseren, spreken en onderwijzen in verschillende kerken. Geleidelijk aan is ze in de loop der jaren uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende facilitator teams van de OMF.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam