Bijbelwoord.nl
Welke religie aanbad Jezus?

Welke religie aanbad Jezus?

De Bijbel zegt nooit expliciet wie Jezus aanbad, maar er staat wel dat Jezus God verheerlijkte (Johannes 17 vers 1 en 4) wat nauw verwant is aan aanbidding. Inderdaad, als God zelf, verdient Jezus onze aanbidding (zie Mattheüs 2 vers 2; Johannes 20 vers 28).

Niemand aanbidt een religie

Over het algemeen aanbid niemand een religie, maar leert een religie wie we moeten aanbidden. Moslims aanbidden bijvoorbeeld de islam niet, maar Allah over wie de Islam onderwijst. Op dezelfde manier aanbad Jezus geen religie, maar veeleer de eeuwige God. Laten we dit een beetje verder verkennen.

Jezus werd als Jood geboren

Jezus werd als Jood geboren (Mattheüs 1 vers 1-17; Galaten 4 vers 4; Johannes 4 vers 22), en als zodanig vanuit een perspectief van Jezus’ menselijkheid, verbonden met God door de wet die Mozes gaf in het Oude Testament ( Galaten 4 vers 4). In zoverre heeft hij het jodendom niet aanbeden, maar hij aanbad de God van het jodendom – de God die zich in Exodus openbaarde als “IK BEN” of “Jahweh” (in Nederlandse Bijbels geschreven als “HEERE”, “HEER” of “HERE” ) (Exodus 3 vers 14).

Door heel het Oude Testament onthulde God zijn plannen en bedoelingen om een nieuw volk voor zichzelf te maken, om hen in een land te brengen onder zijn heerschappij en autoriteit (Genesis 12: 1-3). Veel van de werkelijke ervaring van Israël was echter wat het Nieuwe Testament een ‘schaduw’ noemt (zie Hebreeën 8 vers 5). Dat wil zeggen dat het niet de definitieve realiteit was van wat God zou gaan doen, maar eerder een foto, of een beetje zoals een model. Uiteindelijk eindigt het Oude Testament en kijkt uit naar de realiteit van alles wat God zijn volk had beloofd (Hebreeën 11 vers 39-40). In Hebreeën 11 vers 16 staat bijvoorbeeld dat Abraham en Sara niet uitkeken naar het fysieke land van Israël, maar “een beter land – een hemels land”.

Vervulling in het Nieuwe Testament

Als wij het Nieuwe Testament lezen, zouden we een groot gevoel van verwachting moeten hebben. De verwachting dat we de vervulling zullen zien van alles wat God had beloofd. En dat is precies wat we zien. Als je het evangelie van Mattheüs leest, zal het je verbazen hoe vaak hij het woord “vervulling” of “vervuld” gebruikte (Mattheüs 1 vers 22; 2 vers 15, 17, 23; 3 vers 15; 4 vers 14; 5 vers 17; 8 vers 17; 12 vers 17; 13 vers 14, 35; 21 vers 4; 26 vers 54, 56; 27 vers 9). Jezus kwam om alles te vervullen wat God had beloofd in het Oude Testament (2 Korinthiërs 1 vers 20).

Naast dat Jezus al Gods plannen vervult, openbaart hij ook God vollediger aan ons dan Hij in het verleden in het Oude Testament gekend werd. Johannes schrijft bijvoorbeeld:
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon (= Jezus), Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1 vers 17-18).

Op dezelfde manier zegt de schrijver van Hebreeën:
“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.” (Hebreeën 1 vers 1-2).

Met andere woorden, Jezus openbaart God vollediger aan ons dan men Hem in het Oude Testament kende. En Hij vervult ook alle plannen en beloften van God uit het Oude Testament.

Luister en volg Jezus Christus

Daarom moeten we vandaag naar Jezus luisteren en Hem volgen, door wie we God beter kennen. Het is onvoldoende om een Jood te zijn en alleen het Oude Testament te lezen. Als we God willen leren kennen zoals hij zich ten slotte volledig heeft geopenbaard, moeten we naar Jezus luisteren en Hem volgen. Tot slot, Jezus verheerlijkt zijn Vader, Jahweh / IK BEN. En als we God willen aanbidden, moeten we dat doen door naar Jezus Christus te luisteren en hem te volgen.

Wat heb je deze week van de Bijbel geleerd? Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Waren gelovigen uit het Oude Testament gered door Jezus?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.