Welke huizen worden bedoeld in Amos 3:15?

In Amos 3:15 lezen we: “Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de HEERE” Dit is een profetie tegen de Israëlieten in de tijd van Amos, die een profeet was in de tijd dat Israël in twee koninkrijken werd gesplitst, één bestaande uit tien stammen met als hoofdstad Samaria, en één bestaande uit twee stammen met als hoofdstad Jeruzalem.

Gods oordeel

In Amos 2:6-8 lezen we dat God de inwoners van Samaria om drie redenen zal straffen: Omdat ze de armen onderdrukken; ze leven in seksuele zonde; en ze verachten de dienst van God. In Amos 3:15 lezen we een deel van wat Gods straf zal zijn. De prachtige huizen van de rijke mensen in Samaria zullen worden vernietigd.

De rijken hadden winterhuizen in de stad en zomerhuizen op het platteland. Beide zullen worden vernietigd, zegt de Heere. De zeer rijken hadden huizen die versierd of ingelegd waren met ivoor. Deze huizen, en dus hun rijkdom, zullen worden vernietigd. De grote huizen zijn de herenhuizen van de zeer rijken. Ze zullen ook worden vernietigd. De rijkdom van de rijken was op een slechte manier verdiend. Dat bracht Gods oordeel over hen. Dus al hun goud en zilver zal de inwoners van Samaria niet helpen om te ontsnappen aan de toorn van God.

Eer God in je leven

Dit vers in Amos is een serieuze oproep aan ons om God in ons leven te eren. Hij haat de zonde en op een dag zullen we door Hem beoordeeld worden over hoe we ons leven hebben geleefd. Laten we dus van de zonde wegvluchten. En laten we niet de rijkdom van deze wereld zoeken, maar de Heer.

Deel artikel