Wat zijn de grootste verschillen tussen christendom en islam?

Na het christendom is de islam de godsdienst met de meeste aanhangers wereldwijd. Bijna twee miljard mensen zien zichzelf als moslims. Ze wonen verspreid over grote delen van Afrika en Azië. Sinds de laatste eeuw zijn er ook omvangrijke moslimgemeenschappen in het Westen. Veel christenen komen met moslims in aanraking. Het is dus een terechte vraag wat de grootste verschillen zijn tussen het christelijk geloof en de islam. Maar voordat we de verschillen bespreken, richten we ons eerst op de overeenkomsten.

Overeenkomsten tussen christendom en islam

De twee grootste godsdiensten ter wereld zijn beide monotheïstisch. Het vereren van meerdere goden staat gelijk aan afgoderij en is absoluut verboden. Beide beroepen zich op profeten zoals Abraham, Mozes en Jezus en hebben een boek als belangrijke schriftelijke bron: de Bijbel voor christenen en de Koran voor moslims. De beide godsdiensten hebben ook een gemeenschappelijke oorsprong. De Arabieren, die zich als eerste moslim noemden, stammen af van Ismaël, de zoon van Abraham. De Joden, die de eerste christenen waren, hebben via Izak eveneens Abraham als vader. Zowel het christendom als de islam ziet zichzelf als een godsdienst van vrede. De gelovigen worden aangespoord om rechtvaardig en in vrede te leven. Bidden en geven aan de armen zijn daarom belangrijk voor christenen en moslims.

Verschillen tussen christendom en islam

Naast de overeenkomsten zijn er ook veel verschillen tussen het christelijk geloof en de islam. Deze verschillen zijn zo fundamenteel dat beide godsdiensten uiteindelijk onverenigbaar zijn. Ik noem er hier vier.

  1. Christendom en islam zijn monotheïstisch, maar het christendom is ook trinitarisch. Christenen geloven in Gods Drie-eenheid. God heeft één Wezen en bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor moslims is dit onverteerbaar. God kan volgens hen niet meer zijn dan één. Christenen beamen dit, maar stellen toch dat er in God drie Personen onderscheiden moeten worden. Dit is voor het verstand niet te bevatten, maar wel duidelijk geopenbaard in de Bijbel. De Godheid van de Zoon en de Geest is essentieel voor het heil. Als de Zoon en de Geest geen God waren, dan kunnen wij niet gered worden.
  2. Christendom en Islam zien Jezus als een profeet, maar het christendom ziet Jezus nog als veel meer dan dat. Jezus is de Zoon van God, de beloofde Messias. Hij heeft God en mens met elkaar verzoend. Jezus is gestorven aan het kruis en na drie dagen weer opgewekt. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Moslims denken dat iemand anders dan Jezus gekruisigd is. Ze verdenken Joden en christenen ervan dat ze de Bijbel hebben vervalst en de islam niet willen accepteren. Jezus was een bijzonder profeet, maar Hij kan geen God zijn. De Bijbel is voor christenen echter het betrouwbare getuigenis van God en de Heere Jezus. Daarin vinden we het leven! Moslims beschouwen Mohammed als de belangrijkste profeet. Christenen erkennen hem niet.
  3. Volgens christenen en moslims is God barmhartig en rechtvaardig. Moslims kunnen echter niet zeker weten of Gods barmhartigheid opweegt tegen Zijn rechtvaardigheid. Pas bij de oordeelsdag zal blijken of ze voldoende goeds gedaan hebben in het leven om vergeving van Allah te ontvangen. Maar christenen beseffen dat alles wat ze doen nooit voldoende zal zijn om God te bevredigen. Uit pure genade heeft God Zijn eigen Zoon opgeofferd als verzoening. Uit genade mogen mensen in deze verzoening delen. Ze ontvangen dit zonder iets te doen door de Heilige Geest en het geloof. Moslims leven in onzekerheid wat betreft hun heil, maar christenen in zekerheid. Moslims moeten zich naar boven werken. Christenen ontvangen gratis wat God van boven geeft.
  4. Beide godsdiensten hebben een belangrijk boek. De Koran is echter veel dunner dan de Bijbel. De Koran is geschreven in ongeveer twintig jaar, de Bijbel in ruim duizend jaar. De Bijbel omvat dus een veel langere tijdsperiode en bevat een grotere verzameling teksten. De Koran mag eigenlijk niet vertaald worden. De Bijbel is zelf al geschreven in twee talen en is inmiddels (deels) vertaald in ruim duizend talen.

Conclusie

De islam en het christendom lijken dus aan de buitenkant veel overeenkomsten te hebben. Maar nader beschouwd zijn er fundamentele verschillen. De belangrijkste gaan over:

  1. Wie God is
  2. Wie Jezus is
  3. Wat zonde is
  4. Welk boek belangrijk is

Deel artikel