Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebreeën 9 vers 27,28)

Je bent een zondaar

Er zijn enkele waarheden over jou, waarvan de Bijbel niet wil dat je die mist.
Ten eerste, je bent een zondaar.
Ten tweede, als er niets wordt gedaan aan je zondeprobleem, zul je Gods oordeel moeten dragen zonder dat iemand je helpt.
Ten derde, Jezus heeft Zichzelf opgeofferd voor de zonden van allen – inclusief de jouwe, als jij bereid bent Hem daarvoor te vertrouwen.

Tot de tijd dat Jezus stierf aan het kruis, moesten er steeds opnieuw offers worden gebracht voor de zonde. Het stopte nooit omdat het zondigen doorging en het perfecte offer nooit werd gebracht. Maar toen Jezus kwam, veranderde alles. Hij bracht het perfecte offer – Zichzelf. (Hebreeën 10:12-14). Door Zijn plaatsvervangende dood opende Hij de weg naar echte en blijvende vergeving.

Buiten Christus doen mensen allerlei dingen om schuldgevoelens te verminderen of uit te wissen. Ze proberen een goed leven te leiden, ze proberen te compenseren voor wat ze verkeerd hebben gedaan of ze zijn bezig om bij God in een goed blaadje te komen. Of ze doden hun geweten en geven zich helemaal over aan de zonde. Dit alles is tevergeefs; mensen kunnen niet op eigen kracht ontsnappen aan zonde en oordeel.

Vergeving

Maar wie in Christus is, heeft vergeving ontvangen. “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1). De angst om schuldig bevonden te worden is verdwenen. In plaats daarvan ontstaat er een verlangen in de harten van degenen die Hem vertrouwen, om Christus te zien. Christus zal niet terugkomen om opnieuw naar het probleem van de zonde te wijzen. Hij nam de schuld weg en verving die door zijn eigen zuiverheid (2 Korinthe 5:21).

Zie je uit naar de verschijning van Christus? Of voel je je bang vanwege de zonde in je leven? Als dat waar is, vraag dan om vergeving en je zult merken dat die vreugde je angst vervangt!

Deel artikel