Bijbelwoord.nl
Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebreeën 9 vers 27,28)

Je bent een zondaar

Er zijn enkele waarheden over u, waarvan de Bijbel niet wil dat u die mist.
Ten eerste, je bent een zondaar.
Ten tweede, als er niets wordt gedaan aan je zondeprobleem, zul je het oordeel moeten dragen zonder dat iemand je helpt.
Drie, Jezus heeft zichzelf opgeofferd voor de zonden van allen – inclusief de jouwe, als jij bereid bent Hem daarvoor te vertrouwen.

Tot de tijd dat Jezus stierf aan het kruis, moesten er steeds opnieuw offers worden gebracht voor de zonde in de tempel. Het stopte nooit omdat zondigen doorging en het perfecte offer nooit werd gedaan. Maar toen Jezus kwam, veranderde alles. Hij bracht het perfecte offer – zichzelf. Toen Hij dat deed, verschoof de focus van zonde naar vergeving.

Zonder Christus ligt de focus op zonde en doen mensen allerlei dingen om schuldgevoelens te verminderen of uit te wissen. Ze proberen een goed leven te leiden, ze proberen de tijden te compenseren die ze verkeerd hebben gedaan of ze zijn bezig met het verdienen van verdiensten. Of ze doden hun geweten en geven zich helemaal over aan de zonde.

Vergiffenis

Maar met Christus ligt de focus op vergeving. De angst om schuldig bevonden te worden is verdwenen. In plaats daarvan ontstaat er een verlangen in de harten van degenen die hem vertrouwen, om Christus te zien. Christus zal niet terugkomen om opnieuw naar het probleem van de zonde te wijzen, maar om vergeving en redding te bieden aan allen die hun handen uitstrekken. Christus nam de schuld en verving het door zijn eigen zuiverheid.

Wacht je op de verschijning van Christus? Of voel je je bang vanwege de zonde in je leven? Als dat waar is, vraag dan om vergeving en je zult merken dat die vreugde je angst vervangt!

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees: Hebreeën 9 vers 11 t/m 28

Lees ook Waarom moest Jezus sterven?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?