Wat zegt de Bijbel over slapen en angst?

Ben je ooit te angstig geweest om te slapen? Te gespannen? Te bezorgd? Gedachten aan de afgelopen dag of de komende dag (of beide!) dwarrelen rond in je hoofd en je kunt niet tot rust komen en in slaap vallen? Je bent niet alleen! Veel mensen ervaren dit probleem en het is niets nieuws in de moderne wereld. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over het verband tussen angst en slaap.

Verband tussen angst en slaap

Psalm 127:1-2 (HSV) zegt: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.” Eén van de bronnen van bezorgdheid die mensen ’s nachts wakker houdt, is de angst dat zij niet genoeg geld, voedsel of andere dingen zullen hebben die ze in het leven nodig hebben. Het is de angst dat ‘alles mis zal gaan’. Het goede nieuws is dat God je behoeften kent en dat Hij voor je kan zorgen. God schiep 24 uur in een dag en Hij schiep je met de mogelijkheid om alles te volbrengen wat je in die 24 uur moet volbrengen. Als je het gevoel hebt dat je meer tijd nodig hebt, verspil je ofwel de tijd die God je heeft gegeven door onnodige activiteiten te doen, of je vertrouwt niet op Gods vermogen en bereidheid om voor je te zorgen zoals een goede vader doet. Wat het geval ook is, het eerste wat je moet doen, is bidden.

In Filippenzen 4:6-7 (HSV) raadt de apostel Paulus namelijk aan: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Vertel God over je noden en angsten

Wanneer je bezorgd bent, is het eerste wat je moet doen God vertellen over je noden en angsten, en Hem danken voor alle keren dat Hij je in het verleden heeft geholpen. Deze oefening in het herinneren van Gods voorziening kan je meer vertrouwen geven dat God ook in de toekomst voor je zal zorgen. Een groter vertrouwen in Gods bereidheid en vermogen om te voorzien, kalmeert je hart en verlicht je bezorgde geest.

Denk aan iets anders

Naast het vertellen van je noden en zorgen aan God, en dankbaar zijn, kan het nuttig zijn om aan iets anders te denken, dan aan wat je zorgen baart. Dus, als zorgen over werk of relaties je dwars zitten, denk dan aan iets anders. De apostel Paulus heeft nog een advies: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” (Filippenzen 4:8, HSV). Dit advies komt direct na de bovenstaande verzen over alles in gebed en dankzegging aan God overgeven. Als je ’s nachts wakker ligt en aan het piekeren bent, neem dan een besluit om aan iets anders te denken. Open de Bijbel of een echt goed boek en lees een tijdje. Schrijf een brief aan een vriend. Maak je huis schoon. Orden het keukengerei in je keukenla. Denk na over leuke moppen die je hebt gehoord. Als er iets goeds en waardevols is waarmee je je gedachten kunt bezighouden in plaats van die zorgelijke gedachten die je wakker houden, denk dan aan die dingen.

Probeer de raad van Paulus

Soms zijn er andere dingen dan bezorgdheid of zorgen die ons uit de slaap houden, maar als je op zoek bent naar een vredige geest om wat slaap te krijgen, probeer dan de raad van Paulus over gebed, dankzegging, en het heroriënteren van je gedachten. Je zult merken dat je al snel geniet van de slaap die God Zijn geliefden schenkt.

Deel artikel