Wat zegt de Bijbel over “single” zijn?

What does the Bible say about being single?

Dit is een onderwerp dat soms verkeerd wordt begrepen door christenen. Iedereen is op een bepaald moment single geweest. En vanaf de tienerjaren is er vaak druk, om op zijn minst een vriend/vriendin te hebben, seksuele relaties te hebben, te trouwen en kinderen te krijgen.
Het wordt vaak als vreemd beschouwd om deze dingen niet te ervaren. De Bijbel vertelt ons in 1 Korinthiërs 6:18-19 dat onze lichamen de tempel zijn van de levende God. Deze verzen stellen ook dat seksuele zonden zonden zijn tegen het eigen lichaam. Vanwege de druk om buiten het huwelijk seksuele relaties te onderzoeken, zijn veel jonge christenen deze weg ingeslagen. Dit zal waarschijnlijk de rest van hun leven beïnvloeden. Hooglied 8:4 geeft een wijs advies: “waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?”.

Toegewijd aan de Heere

Paulus leert ons in 1 Korinthe 7:25-38 dat trouwen niet verkeerd is. Maar voor een christen is het in sommige omstandigheden (zoals de “aanstaande nood” in Korinthe) beter om vrijgezel te blijven. Zo kan hun leven worden toegewijd aan de Heere. Degenen die trouwen, zullen een echtgenoot of echtgenote en waarschijnlijk kinderen hebben die aandacht, liefde, hulp en ondersteuning nodig hebben. En soms kan dat mensen afleiden van het dienen van de Heere.
Maar Paulus zegt wel dat als men het moeilijk vindt om zichzelf te beheersen en zich te onthouden van seksuele relaties, het beter is te trouwen, zodat je niet zondigt tegen de Heere vanwege immoraliteit.

Verlangen om te trouwen

Veel mensen verlangen ernaar om te trouwen en vinden God oneerlijk, omdat Hij hen geen levenspartner geeft. En sommige goed bedoelende christenen kunnen het vers gebruiken: “Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.” (Psalm 84:12). Dit kan veel pijn veroorzaken omdat de jonge christen zal geloven dat hij gezondigd heeft en God hem daarom een huwelijkspartner onthoudt.
In Matteüs 19:9-12 lezen we dat Jezus zegt dat het voor sommige mensen beter is niet te trouwen, zodat ze God beter kunnen dienen. Alleenstaand zijn is geen straf van God en het is niet noodzakelijk een beproeving. Het belangrijkste onderdeel van single zijn, is tevreden zijn met ‘wie’ je bent en de situatie waarin je je op dit moment bevindt.

Tevredenheid

Veel mensen trouwen later in hun leven alsnog. Sommigen waren op het punt gekomen om te accepteren dat ze single waren, en dat ze later in het leven trouwen was een verrassing voor hen.
Paulus zei: “Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.” (Filippenzen 4:11). Dit is het geheim voor alleenstaanden. Veel getrouwde mensen vinden het leven extreem moeilijk. Ze zouden weer vrij en alleen willen zijn en kijken met afgunst naar een alleenstaande.
We realiseren ons dat het accepteren van wie je bent en wat je op dit moment hebt, van vitaal belang is voor tevredenheid, vreugde en vervulling in het leven. Sta jezelf niet toe om in een relatie te worden geduwd of je incompleet te voelen als je er geen hebt.

Psalm 84:12 is waar. “De HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan”. Als je nu alleenstaand bent, maar liever getrouwd zou willen zijn, zoek dan God en Zijn wil boven alles. Als Zijn plan voor jou is om te trouwen zal het gebeuren, zo niet, dan zal het niet gebeuren. Maar als je voorbestemd bent om vrijgezel te zijn, verspil dan niet de beste jaren van je leven door te smachten naar iets dat niet moet zijn.

Deel artikel