Bijbelwoord.nl
What does the Bible say about being single?

Wat zegt de Bijbel over “single” zijn?

Dit is een onderwerp dat soms verkeerd wordt begrepen door christenen. Iedereen is op een bepaald moment single geweest. En vanaf de tienerjaren is er vaak druk, om op zijn minst een vriend/vriendin te hebben, seksuele relaties te hebben, te trouwen en kinderen te krijgen.
Het wordt vaak als vreemd beschouwd om deze dingen niet te ervaren. De Bijbel vertelt ons dat onze lichamen de tempel zijn van de levende God in 1 Korinthiërs 6:18 – 19. Deze verzen stellen ook dat seksuele zonden zonden zijn tegen het eigen lichaam. Vanwege de druk om buiten het huwelijk seksuele relaties te onderzoeken, zijn veel jonge christenen deze weg ingeslagen. Dit zal waarschijnlijk de rest van hun leven beïnvloeden. Hooglied 8: 4 geeft een wijs advies: “waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?”.

Toegewijd aan de Heer

Paulus leert dat trouwen niet verkeerd is. Maar voor een christen is het beter om vrijgezel te blijven. Zo kan hun leven worden toegewijd aan de Heer. Degenen die trouwen, zullen een echtgenoot of echtgenote en waarschijnlijk kinderen hebben die aandacht, liefde, hulp en ondersteuning nodig hebben. En soms kunnen deze mensen afleiden van het dienen van de Heer.
Maar Paulus zegt wel dat als men het moeilijk vindt om zichzelf te beheersen en zich te onthouden van seksuele relaties, het beter is dat ze trouwen, zodat ze niet zondigen tegen de Heer vanwege immoraliteit.

Verlangen om te trouwen

Veel mensen verlangen ernaar om te trouwen en vinden God oneerlijk, omdat Hij niet toestaat dat ze een levenspartner vinden. En sommige goed bedoelende christenen kunnen het vers gebruiken: “Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.” (Psalm 84:12). Dit kan veel pijn veroorzaken omdat de jonge christen zal geloven dat ze gezondigd hebben en God hen daarom een huwelijkspartner onthoudt.
In Matteüs 19: 9 -12 lezen we dat Jezus zegt dat het voor sommige mensen beter is niet te trouwen, zodat ze God beter kunnen dienen. Alleenstaand zijn is geen straf van God en het is niet noodzakelijk een test. Het belangrijkste onderdeel van single zijn, is tevreden zijn met ‘wie’ je bent en de situatie waarin je je op dit moment bevindt.

Tevredenheid

Veel mensen trouwen later in hun leven. Sommigen waren op het punt gekomen om te accepteren dat ze single waren en dat ze later in het leven trouwen was een verrassing voor hen.
Paulus zei: “Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.” (Filippenzen 4:11). Dit is het geheim voor alleenstaanden. Veel getrouwde mensen vinden het leven extreem moeilijk. Ze zouden weer vrij en alleen willen zijn en kijken met afgunst naar een alleenstaande.
We realiseren ons dat het accepteren van wie je bent en wat je op dit moment hebt, van vitaal belang is voor tevredenheid, vreugde en vervulling in het leven. Sta jezelf niet toe om in een relatie te worden geduwd of je beroofd te voelen als je er geen hebt.

Psalm 84 vers 12 is waar. “De HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan”. Als je nu alleenstaand bent, maar liever getrouwd bent, zoek dan God en zijn wil boven iets anders.
Als zijn plan voor jou is om te trouwen zal het gebeuren, zo niet, dan zal het niet gebeuren. Maar als je voorbestemd bent om vrijgezel te zijn, verspil je de beste jaren van je leven door te smachten naar iets dat niet moet zijn.

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over het vinden van je partner?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Eunice Burden

Eunice Burden

Eunice komt uit Engeland en is 25 jaar in Thailand werkzaam geweest. Samen met een Thaise medewerker schreef ze een 4-jarig curriculum voor alle zondagsschool leeftijden en gaven ze ook zondagsschooltraining. Ze ging daarna 8 jaar terug naar Engeland. In Engeland deed ze verschillende cursussen, waaronder theologie. In 1999 keerde ze terug naar Thailand met OMF. Sindsdien is ze betrokken geweest bij het lesgeven van leiders, het ondersteunen, adviseren, spreken en onderwijzen in verschillende kerken. Geleidelijk aan is ze in de loop der jaren uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende facilitator teams van de OMF.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Wat zegt de Bijbel over “single” zijn?