Wat zegt de Bijbel over seks voor het huwelijk?

What does the Bible say about sex before marriage?

God is de uitvinder van het huwelijk. Toen God Eva schiep, was Adam erg gelukkig met haar. Ze hoorden duidelijk bij elkaar. De conclusie is: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24). ‘Eén vlees’ verwijst naar seksuele eenheid, maar ook naar de diepere geestelijk eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk. Deze twee dingen horen bij elkaar. Seksualiteit is bedoeld voor het huwelijk en het huwelijk is bedoeld voor seksualiteit.

Seksualiteit is deel van Gods prachtige schepping

Seksualiteit is deel van Gods prachtige schepping, en moet genoten worden zoals God het heeft ontworpen: binnen de kaders van het huwelijk. De eerste hoofdstukken van de Bijbel maken dat al duidelijk.

In de rest van de Bijbel wordt Gods ontwerp (seks hoort thuis in het huwelijk) altijd verondersteld. Dat wordt vooral duidelijk door de boete die een man moest betalen als hij met een ongetrouwde maagd naar bed was geweest (Exodus 22:16-17) en van de bepaling dat een vrouw maagd moest zijn in haar huwelijksnacht (Deuteronomium 22:13-21).

Seks voor het huwelijk is een zonde

Het Nieuwe Testamtent leert ook duidelijk dat seks voor het huwelijk een zonde is. In Markus 7:21 noemt Jezus een lijst van zonden. Daaronder zijn ‘overspel’ en ‘ontucht’. Er is dus ontucht die geen overspel is. Ontucht verwijst onder andere naar seks voor het huwelijk. Paulus zegt in 1 Korinthe 7:2: “Laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.” Dus als je seks wilt hebben, is er maar één manier om niet in ontucht te vervallen: je eigen man of vrouw hebben.

Een positieve visie op seksualiteit binnen het huwelijk

De Bijbel heeft echter een positieve visie op seks binnen het huwelijk. Het Hooglied spreekt positief over het verlangen van een man en een vrouw naar elkaar. Seksualiteit hoeft niet verstopt te worden omdat het smerig is, maar moet beschermd worden omdat het kostbaar is. Het huwelijk is de bescherming die God ons gegeven heeft voor dit kostbare geschenk. Hebreeën 13:4 moedigt ons aan: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt“. Het volgen van Gods regels in plaats van onze eigen verlangens is de beste garantie voor langdurig geluk, ook op het gebied van onze seksualiteit.

Deel artikel