Wat zegt de Bijbel over karma?

What does the Bible say about karma?

Karma is geen bijbels concept, het is een kernidee in onder andere Hindoeïsme en Boeddhisme. Karma betekend letterlijk ‘actie’ of ‘daad’, en het is het idee dat je oogst wat je zaait. Goed doen is er de oorzaak van dat je goede dingen overkomen en slecht doen is er de oorzaak van dat slechte dingen je overkomen. Dit is een onpersoonlijke natuurwet, een keten van oorzaak en gevolg. Deze gedachte wordt op twee manieren gebruikt. Oorspronkelijk verwees het vooral naar goede en slechte daden, resulterend in een goede of slechte nieuwe reïncarnatie (volgend leven). Tegenwoordig, vooral wanneer westerse mensen het woord ‘karma’ gebruiken, verwijst het vaak naar goede of slechte dingen die je in dit leven overkomen vanwege iets dat je eerder in je leven hebt gedaan. Deze tweeërlei uitleg van het woord ‘karma’ is niet bijbels.

Je leeft maar één keer

Als we op Jezus vertrouwen, hoeven we de gevolgen van onze zonden niet zelf te dragen.

De gedachte dat daden in het heden zullen leiden tot wedergeboorte in een beter of slechter leven later, is niet bijbels, omdat de Bijbel leert dat we maar één keer leven, waarna God ons oordeelt (Hebreeën 9:27). Dit is een fundamenteel verschil tussen het christelijk geloof en oosterse religies. In oosterse religies is er aan de wereldgeschiedenis geen begin en geen einde. Maar christenen belijden dat God de aarde en ons leven heeft geschapen en dat Hij uiteindelijk een nieuwe aarde zal creëren. Tussen die twee momenten leven alle mensen maar één keer. Ze krijgen één keer de kans om God te leren kennen. Iedereen die in Hem gelooft, zal het eeuwige leven op de nieuwe aarde ontvangen. Daarom is ons leven belangrijk, het heeft een doel en dat ontbreekt als je in karma gelooft.

Je oogst wat je zaait?

De andere betekenis van het woord karma, namelijk dat je oogst wat je in dit leven zaait, lijkt meer in lijn met wat de Bijbel leert. In Galaten 6:7 lezen we zelfs: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Op het eerste gezicht lijkt dat op karma. Er zijn echter belangrijke verschillen:

  • De Bijbel leert dat het niet gaat om een onpersoonlijke keten van oorzaak en gevolg, maar dat we te maken hebben met een persoonlijk God die beloont en straft.
  • De Bijbel leert dat de uitspraak ‘wat je zaait, is wat je oogst’, niet altijd waar is in dit leven. Het kan pas werkelijkheid worden bij het oordeel na de dood.
  • Karma is onontkoombaar. Maar omdat God een Persoon is, kan Hij vergeven. Als we op Jezus vertrouwen, hoeven we de gevolgen van onze zonden niet zelf te dragen. Dit is uiteindelijk het belangrijkste verschil.

Karma is het lot. Maar God is ons genadig door Jezus Christus. Karma vertelt ons: wat je hebt gedaan, bepaalt wat je zult zijn. Maar God zegt ons: “Dat is waar – tenzij je in Jezus gelooft. Als je gelooft wat Jezus heeft gedaan, is dat bepalend voor wat je zult zijn.” We staan ​​allemaal voor die beslissende keuze: willen we karma of het evangelie?

Deel artikel