Wat zegt de Bijbel over hoe mannen en vrouwen zich behoren te kleden?

What does the Bible say about how men and women should dress?

De Bijbel vermeldt de kwestie van kleding voor het eerst in Genesis 3. Nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest, realiseerden ze zich dat ze naakt waren. Daarom maakten ze een bedekking voor zichzelf van vijgenbladeren: “Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten”. Kort daarna maakte God echter kledingstukken van dierenhuid voor hen: “En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee” (Genesis 3:21).

Hieruit kunnen we opmaken dat het sinds Genesis 3 normaal en gepast is voor mannen en vrouwen om kleding te dragen. Maar welke kleding behoren ze dragen?

Deuteronomium 22:5 zegt: “De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel”. God geeft geen expliciete reden voor dit gebod, maar waarschijnlijk had de bestaande praktijk van het verwisselen van kleding te maken met seksuele immoraliteit en tempelprostitutie bij omliggende volken. De Israëlieten mogen daar niet aan meedoen, en moeten het onderscheid tussen mannen en vrouwen bewaren.

Kleed je bescheiden

Het Nieuwe Testament gaat in twee passages in op de vraag wat vrouwen moeten dragen: 1 Timotheüs 2:9-10 en 1 Petrus 3:3-4.

1 Timotheüs 2:9-10 zegt: “Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.

Paulus verlangt van de vrouwen in Efeze dat zij zich op passende wijze kleden, dat wil zeggen, bescheiden. Ze moeten zich niet opzichtig of seksueel provocerend kleden. In plaats daarvan moeten ze zich terughoudend kleden. Zo zullen vrouwen bekend staan om goed gedrag en goede daden, in plaats van om hun kleding. Dat wil niet zeggen dat mooie kleding op zichzelf verkeerd is. In Ezechiël 18:8-14 spreekt God in poëtische taal over Zijn liefde voor het volk Israël, en Hij toont die liefde onder andere door Zijn “bruid” mooie kleding en sieraden te geven. In Openbaring 21:2 ziet Johannes het nieuwe Jerzualem “neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is”. Het is goed om van schoonheid te genieten, maar met de juiste intenties.

Innerlijke schoonheid

1 Petrus 3:3-4 zegt: “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.”

Petrus zegt dat innerlijke schoonheid belangrijker is dan uiterlijke. Wat het belangrijkst is, is het karakter van een vrouw: een zachtmoedige en stille geest. Merk op dat Petrus het dragen van goud of mooie kleding of mooi opgemaakt haar niet verbiedt; maar het is meer van secundair belang na een godvrezend karakter. Dus als je een vrouw bent die dit leest, blijf dan werken aan groei in godsvrucht, nederigheid, zachtmoedigheid en goede daden, aangezien deze eigenschappen aangenaam zijn voor God.

Deel artikel