Wat zegt de Bijbel over het vinden van je partner?

What does the Bible say about finding your mate?

Hoe ga ik als Christelijke jongere een liefdesrelatie aan? Hoe herken ik of iemand “de ware” is die God aan mij heeft gegeven?

De wil van God

Voordat we beginnen vast te stellen of een man of vrouw de juiste match voor ons is en of ze Gods geplande match voor ons zijn, moeten we eerst begrijpen wat het betekent om in de wil van God te wandelen.

De beslissingen van het leven kunnen zo troebel worden als we constant proberen iets op te zoeken dat niet zo onthuld is. Zo vaak krijgen we de vraag van mensen, “wat is Gods wil rondom mijn verkering?” Of we krijgen de vraag: “Wat is Gods wil voor mij in de school waar ik naartoe ga of de baan die ik kies?” Zo’n vraag is moeilijk te beantwoorden omdat we misschien proberen de geheime wil van God te begrijpen, in plaats van Zijn geopenbaarde wil.

Juiste relatie met God

Om de vragen van de “juiste vriendin/vriend”, de “juiste echtgenoot”, te kunnen beantwoorden, moeten we eerst proberen de juiste relatie met God te hebben. Die ontwikkelt zich door het bestuderen van Zijn Woord, gebed, voortdurende belijdenis van zonde en berouw van zonde, vasthouden aan de onveranderlijke beloften van Christus. Eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken (Mattheüs 6:33). En goede christelijke raad vinden van onze volwassen, ervaren christelijke vrienden. Die kunnen ervoor zorgen dat onze emoties ons niet meesleuren naar haastige irrationele beslissingen. Terwijl we groeien in onze christelijke wandel, zullen onze beslissingen gebaseerd zijn op wijsheid van God in plaats van vluchtige emoties.

Eigenschappen die we zouden willen in onze partner

In zekere zin heeft God een persoon voor ons omdat Hij alles leidt. Maar voor iedereen die op zoek is naar een speciale bevestiging dat deze vriend “de ware” is voor hen zou een verspilling van tijd zijn. In plaats daarvan moeten we de eigenschappen bepalen die we in onze partner zouden willen zien.

Hieronder vind je enkele tips die je kunnen helpen bepalen of een persoon goed bij je past.

  • Is hij of zij een christen? We weten dat de Schrift christenen waarschuwt om geen ongelijk juk aan te gaan met ongelovigen (2 Korinthe 6:14) (wat we kunnen toepassen op het huwelijk).
  • Groeit deze persoon in zijn geloof of stagneert hij? Overweeg zijn spirituele toewijding bij het nemen van je beslissing. Leeft hij bij het Woord van God? Hoe is zijn gebedsleven? Gaat hij vaak naar erediensten? Zie je bewijs van de vrucht van de Geest (Galaten 5: 22-23)?
  • Vertrouw je deze persoon? Hoe is zijn karakter? Kijk naar zijn relaties met anderen. Staat deze persoon goed bekend bij mensen in zijn omgeving? Respecteert hij anderen (1 Petrus 2:17)?
  • Vraag je vrienden en familie – degenen die je het beste kennen – of ze denken dat je potentiële vriendin/vriendje geschikt voor je is. Je vrienden kunnen zeker ongelijk hebben. Toch kunnen ze een beetje inzicht geven in de situatie die jij misschien niet kunt zien.

Moge God je zegenen en je helpen vrede te vinden in je relaties.

Deel artikel