Bijbelwoord.nl
What does God teach us in Romans?

Wat wil God ons leren in de brief aan de Romeinen?

De brief aan de Romeinen heeft als centraal thema dat het Evangelie Gods reddende kracht is voor allen die geloven (zie Romeinen 1:16).
Paulus begint de brief aan de Romeinen met de mededeling dat wij allemaal gered moeten worden. Iedereen kan weten dat God bestaat, maar mensen hebben Hem niet de eer en de dank gebracht, die Hem toekomen.
De Joden hebben Gods wet, maar ze onteren Hem door die te overtreden (2:17-24). Alle mensen zijn zondaars en vallen onder Gods oordeel. Op geen enkele manier kunnen wij dat probleem zelf oplossen. Hoe we het ook proberen, we kunnen onszelf niet redden door te proberen God te gehoorzamen en ons aan Zijn wet te houden:
‘Daarom is voor Hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons zonde kennen.’ (3:20)

Verder wordt uitgelegd dat er geen hoop voor ons is op grond van wat wij doen voor God, maar om wat Hij deed voor ons – ‘(…..) en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Jezus Christus heeft verlost.’ (3:24)
Niet onze werken, maar Gods genade brengt redding voor wie ‘in Jezus geloven’. (3:26)
God rechtvaardigt zondaren. Dat wil zeggen dat Hij ze niet meer ziet als slechte, maar als rechtvaardige mensen. Dat is een geweldig bewijs van Gods liefde voor ons (5:8). Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten (5:5), zijn we hoopvol en verheugd.
We zijn niet langer vijanden van God, maar Zijn vrienden!
Als we vergeving van zonden hebben ontvangen en vrienden van God zijn geworden, hoe zouden we dan kunnen leven?

Leven als slaven van God

Je moet jezelf beschouwen als ‘dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.’ (6:11)
We zijn niet langer slaven van de zonde, maar slaven van God. Dan leven we een heilig leven en zijn we onderweg naar het eeuwige leven (6:22).
Paulus zegt vervolgens dat we God dienen ‘naar de nieuwe orde van de Geest’ (7:6).
Toch erkent de apostel dat de zonde nog in hem heerst (7:17). Zelfs wanneer hij het goede wil doen, lukt hem dat maar niet.

Het is en blijft voor de gelovige een gevecht om een keuze te maken tussen zonde en gehoorzaamheid aan God. Maar we verheugen ons erover dat zij die in Christus Jezus zijn niet meer veroordeeld worden (8:1).

Het leerstellige deel van de brief aan de Romeinen eindigt met hoofdstuk 8. We lezen hoe gelovigen worden vervuld met de Geest van God (8:9). Omdat de Geest in ons woont en we God in gehoorzaamheid volgen, weten we dat wij Zijn geliefde kinderen zijn en kunnen we er zeker van zijn dat ons lichaam zal opstaan als Jezus terugkeert (8:11).

Dit alles bewijst Gods grote liefde voor ons. Paulus besluit dan ook met de vreugdevolle uitroep, waarmee we van harte kunnen instemmen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer’  (8:38-39).

Hoe spreken deze lessen uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Wat leert God ons in de brief van de apostel Paulus aan Titus?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Wat wil God ons leren in de brief aan de Romeinen?