Wat vraagt God van ons als we in de problemen zitten?

problemen

Hoe lossen we onze problemen op? Lost God ze voor ons op of moeten we het zelf doen? Wat leert de Bijbel ons hierover?

Problemen

Enkele voorbeelden uit de Bijbel:

 • Adam had een groot probleem. Omdat hij zondigde joeg God hem uit het paradijs. Zijn mooie leventje was voorbij en de Heere zei tegen hem: “In het zweet van uw gezicht zult u brood eten”(Genesis 3 vers 19). Het leven werd moeilijk en vol problemen. Voortaan moest Adam voor zichzelf zorgen.
 • Noach had een groot probleem. De aarde wachtte een zondvloed. Dat had God tegen hem gezegd en dat hij een groot schip moest bouwen (Genesis 6). Dat kostte hem waarschijnlijk 120 jaar. God stelde hem voor dat probleem, maar hij moest het oplossen. En dat betekende dat er heel hard gewerkt moest worden.
 • Abraham had een groot probleem. God had hem en zijn kinderen prachtige beloften gegeven. Maar op dat moment had hij nog geen kinderen terwijl hij al 99 jaar was. De Bijbel zegt: “De Heere nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had…..Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom”(Genesis 21 vers 1 en 2). De Heer loste het probleem van Abraham op maar hij moest op zijn beurt ervoor zorgen dat Sara zwanger werd.
 • Jozef had een groot probleem. Hij zat in de gevangenis. De Heer gaf hem inzicht in de dromen van de dienaren van Farao, waardoor hij tenslotte vrij kwam (Genesis 40). Dit was een duidelijk bewijs van Gods tussenkomst en Jozef had daar zelf weinig mee van doen.
 • Mozes had een groot probleem. Nog maar vijf maanden oud liep hij het gevaar te worden gedood omdat hij een jongen was. God spaarde zijn leven en stelde hem onder de hoede van Farao’s dochter. Dit gebeurde omdat zijn moeder in actie kwam en voor hem een mand klaar maakte die op het water kon drijven (Exodus 2).
 • Israël had een probleem. Aan de ene kant was daar de zee en aan de andere kant het Egyptische leger die hen wilde doden. Maar Mozes zei tegen hen: “De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn” (Exodus 14:14). En God maakte voor hen een pad door de zee.
 • David had een enorm probleem. Hij moest vechten tegen Goliath, een getrainde krijgsman die een meter boven hem uitstak. Hij zei: “De Heere…..zal mij redden uit de hand van deze Filistijn” (1 Samuel 17:37). En dat deed God. Maar David moest de steen naar Goliath slingeren om hem te doden.

Wie lost het op?

Er kunnen nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel worden gegeven van mensen met problemen. Maar deze zijn voldoende om ons enig inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor het oplossen van onze problemen.

 • Ten eerste, zijn we afstammelingen van Adam die niet in een paradijs wonen. Het leven is moeilijk en we kunnen niet verwachten dat God geeft wat we nodig hebben zonder eigen inspanning.
 • Ten tweede, lost God onze problemen niet op door ons harde werken. De problemen van Mozes en David zijn daar een goed voorbeeld van. Afgezien van het geloof kan het verhaal van Mozes’ redding en de manier waarop David Goliath doodde gemakkelijk beschouwd worden als staaltjes van vindingrijkheid en moed. Toch geloven wij dat God door onze inspanningen in ons werkzaam is. Hij leidt ons.
 • Ten derde, ontvangen we wijsheid van God voor het oplossen van onze problemen. Noach was zich er helemaal niet van bewust dat er een probleem in zicht was. En hij zou zeker niet op de gedachte zijn gekomen een boot te moeten bouwen van meer dan 100 meter lang om dat probleem op te lossen. Maar God gaf hem die opdracht. God geeft door Zijn Woord ook aan ons de oplossing voor onze problemen.
 • Ten vierde, soms zijn de problemen zo groot dat we ze niet kunnen overzien en er niets aan kunnen doen. Dat kan heel goed een gevolg zijn van het leven in een gebroken wereld. Wij zullen ze moeten trotseren in de wetenschap dat God met ons is, wat belangrijker is dan onze problemen. Maar dankzij Zijn genade kan Hij ook onze gebeden verhoren en ons bevrijden. . Bijvoorbeeld door omstandigheden die anderen niet herkennen als Gods tussenkomst (zoals bijv. in Jozef’s leven). Of door een machtig ingrijpen op een manier die iedereen die het ziet er versteld van doet staan (bijv. Israëls doortocht door de zee).
 • Ten vijfde, ons grootste probleem is onze zonde. Die brengt scheiding tussen God en ons. En dit probleem loste Jezus voor ons op. Hij is voor onze zonden gestorven zodat we met God verzoend kunnen worden als we ons vertrouwen stellen in Jezus Christus. Alle andere problemen, hoe groot ook, zijn tijdelijk van aard. Op de nieuwe aarde die de Heer klaar maakt voor allen die in Hem geloven zullen geen tranen. verdriet noch pijn zijn.

Deel artikel