Bijbelwoord.nl
Wat voor soort doop accepteert God?

Wat voor soort doop accepteert God?

Jezus heeft het de apostelen verteld: “Ga daarom en maak discipelen van alle volken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Matteüs 28:19). Sinds Gods kerk door de eeuwen heen is versplinterd in vele kerkgenootschappen met hun eigen overtuigingen en tradities, en het bestaan van cultus met historische wortels in het christendom, is dit gebod van Jezus op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit betekent dat alle christelijke kerken geconfronteerd worden met de vraag welke dopen geldig zijn.

Geldigheid van de doop

Ten eerste moet het doopsel plaatsvinden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Het doopsel in een andere naam is geen christelijk doopsel.

Ten tweede moet het doopsel plaatsvinden met water. Het doopsel zonder water is geen geldig doopsel.

Ten derde wordt het doopsel door de kerk toegediend. Een ‘doop’ in een toneelstuk is geen echte doop. Een ‘doop’ in een cultus (bijv. Mormonisme) is geen echte doop.

Ten vierde, in verband met het laatste punt, moet de doper het gezag hebben om te dopen. In veel kerken berust dit gezag alleen bij de priester of dominee. In andere kerken mogen oudsten of zelfs ieder lid anderen dopen. Dus als je buurman je doopt in zijn badkuip, is het een geldige doop als zijn kerk dat erkent als een geldige manier om iemand te ontvangen in de gemeenschap van de kerk. Als de kerk dat niet erkent, is de doop niet geldig.

Aanvaardbaar in de ogen van God

Nog twee punten worden vaak besproken. Sommige kerken zijn van mening dat alleen de doop door onderdompeling voor God aanvaardbaar is. Het is waar dat de doop door onderdompeling de meest voorkomende manier van dopen was. Maar de bewering dat dopen altijd ‘onderdompelen’ betekent, is niet waar. Het is twijfelachtig in verschillende Bijbelverzen, en duidelijk niet waar in één passage. Hebreeën 9:12 spreekt over ‘verschillende wassingen’ (‘dopen’ is hier het Griekse woord). Vers 14 noemt als een van deze ‘dopen’: “het besprenkelen van verontreinigde personen met de as van een vaars”.

Wat waarschijnlijk het vroegste christelijke document buiten het Nieuwe Testament is, de Didache, bevestigt de bredere betekenis van de doop door onderdompeling te noemen als de voorkeurswijze van de doop, maar besprenkelen als een toegestane vorm. Tot slot: de wijze van dopen (onderdompelen of gieten of besprenkelen) maakt de doop niet aanvaardbaar of onaanvaardbaar in de ogen van God.

Wie mag er gedoopt worden?

Het laatste en meest controversiële punt is wie er gedoopt mag worden. Sommige protestantse kerken geloven dat de doop voor gelovigen is. Andere protestantse kerken, de rooms-katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken geloven dat de doop ook voor de kinderen van de gelovigen is. Dit artikel gaat niet over de vraag wie er gelijk heeft, maar over welke dopen voor God aanvaardbaar zijn.

De kerken die baby’s dopen hebben er geen moeite mee om de geldigheid van de doop in de doopkerken te accepteren. Aan de andere kant accepteren veel baptistengemeenten de geldigheid van de kinderdoop niet. Dit is, geloof ik, een vergissing. De doop van de gelovige en de kinderdoop worden beide verdedigd vanuit de Schrift. Het Nieuwe Testament heeft noch een voorbeeld van een gedoopte zuigeling, noch van een gelovige die geboren is in een christelijk gezin dat op latere leeftijd gedoopt is. Het verslag van de Vroege Kerk over deze kwestie kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De vaststelling dat de kinderdoop niet door God wordt geaccepteerd, leidt tot de conclusie dat gedurende meer dan duizend jaar (ongeveer 400-1525) de echte doop is uitgedoofd en dat het bevel van Christus aan zijn kerk universeel ongehoorzaam is geweest.

Tot slot hecht het Nieuwe Testament veel waarde aan de eenheid van de kerk. Het doorbreken van de eenheid van de kerk door te beweren dat alleen de doop van de gelovige door God wordt geaccepteerd en het opnieuw dopen van mensen die in andere kerken gedoopt zijn, is geen verstandige koers om te volgen. Kerken die geloven dat de doop van een gelovige de beste weerspiegeling is van wat de Bijbel leert, moeten toch de kinderdoop erkennen als een (in hun ogen) minder ideale vorm van dopen.

 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL