Wat symboliseren de Boom van het Leven en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad?

healthy-apple-summer-garden

In het hof van Eden waren twee speciale bomen: de Boom van het Leven en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad (Genesis 2:9).

De Boom van het leven

De Boom van het Leven staat in het centrum van de hof, het Heilige der heiligen, en symboliseert Gods eeuwige leven. Wie daarvan eten, zullen eeuwig leven (Genesis 3:22). Na de zondeval (Genesis 3) verbood God de mens om van de Boom van het Leven te eten. Als ze dat zouden doen, zouden ze eeuwig in een leven van zonde en ellende verkeren.
Jezus echter is gekomen om ons van alle zonde en ellende te bevrijden, en Zijn dood maakt van het kruis een nieuwe Boom van het Leven. Daarom zullen in het Nieuwe Jeruzalem, aan het einde van de tijd, degenen die in Christus hebben geloofd opnieuw van de Boom van het Leven kunnen eten (Openbaring 22:2, 22:14).

De Boom van Kennis van Goed en Kwaad

God plaatste de Boom van Goed en Kwaad in de hof van Eden als een test. Zouden Adam en Eva zich onderwerpen aan Gods heerschappij en niet van de boom eten of zouden ze proberen om hun eigen meester te worden door zelf te oordelen wat goed en kwaad is? De HEERE God gebood de mens: ‘van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.’ (Genesis 2:17).

Oordelen wat goed is

Ze kozen voor het laatste. Voordat ze van de vrucht van deze boom aten, kenden ze uit eigen ervaring wel goed, maar geen kwaad. Doordat ze ervoor kozen om van deze boom te eten, kregen ze ervaring met goed en kwaad. Hun ongehoorzaamheid besmette hun menselijke natuur, en het goede in hen bedierf. Door zelf te kiezen wat goed en kwaad was, brachten ze zonde en lijden in het menselijk bestaan. Adam en Eva werden getest om te zien of ze op Gods goedheid zouden vertrouwen, of dat ze zelf beter dachten te weten wat goed was. Uiteindelijk dachten ze beter dan God te weten wat goed voor hen was. Zonde en dood waren het resultaat van deze beslissing.

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid [het sterven van Christus] de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. (Romeinen 5:18)

Deel artikel