Wat moeten gelovigen met Gods wet?

Als je in Jezus gelooft, ontvang je een nieuw leven. Het Nieuwe Testament bevat enthousiaste beschrijvingen van wat dat nieuwe leven inhoudt. Er zijn ook waarschuwingen hoe het toch nog fout kan gaan. Er zijn twee manieren waardoor je de vrijheid en de vreugde van het nieuwe leven kunt missen. Die hebben te maken met de verhouding tussen het nieuwe leven in Christus en de wet van God.

Misbruik van regels

De eerste manier waarop het fout gaat, is door het als gelovigen te verwachten van regeltjes en wetten. Dat was een groot gevaar voor de christenen in Galatië. En ook nu nog is het een gevaar, vooral als je een trouw kerklid bent ‘Ik ga naar de kerk, dus ik ben goed.’ ‘Ik hou me aan de regels die ik hoor in de kerk.’ Als je zo redeneert, probeer je bij God in een goed blaadje te komen door je aan regels te houden. En dat kan niet. Het is een absolute tegenstelling met het nieuwe leven dat je door Gods genade ontvangt als je in Jezus gelooft. Daarom zegt Paulus in Galaten 3:3: “Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?

Misbruik van vrijheid

De tweede manier om de fout in te gaan, is door te zeggen: ik mag doen wat ik wil en hoef me nergens aan te houden. Maar ook dat is een verkeerd begrijpen van het nieuwe leven. Over die fout zegt Paulus in Galaten 5:13: “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” En in Galaten 5:16-22: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Hier staan dus een heel aantal dingen genoemd die niet horen bij een leven dat door de Geest geleid wordt. We worden gewaarschuwd voor seksuele zonden; we worden gewaarschuwd tegen het zoeken van andere goden of geesten; we worden gewaarschuwd tegen verstoorde relaties; we worden gewaarschuwd tegen ongehoorzaamheid aan Gods Woord; we worden gewaarschuwd tegen een ontevreden hart; we worden gewaarschuwd tegen moord; en we worden gewaarschuwd tegen overdaad. Daar zit voor ons allemaal voldoende bij om door aangesproken te worden. En dat moeten we goed tot ons door laten dringen, want er staat een ernstige waarschuwing bij: als je zo leeft, als je leven hierdoor gekenmerkt wordt, zul je het Koninkrijk van God niet beërven. Dan hoor je niet bij God.

Geleid door de Heilige Geest

Dus: gelovigen zijn niet gebonden door de wet, maar worden geleid door de Heilige Geest. Maar ook: gelovigen gaan niet in tegen Gods wil zoals Hij die bekend maakt in de wet.

Op het eerste gezicht lijken de twee foute manieren om om te gaan met het nieuwe leven dat God geeft, heel erg tegengesteld. De ene manier is: er zijn allemaal regeltjes waar ik me aan moet houden. De andere is: ik doe wat ik wil, regels zijn er niet. Maar uiteindelijk hebben ze precies dezelfde wortel. Of je nou de ene of de andere houding hebt, in beide gevallen geloof je niet dat er ontzettend veel vreugde ligt in het gehoorzamen van God. Als je in Christus gelooft, sta je in de vrijheid. Je wandelt met Hem. Dat is ontzettend genieten! Hoe zo’n leven eruit ziet staat in hetzelfde hoofdstuk: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23).

Het enige wat je nodig hebt om dat leven te ontvangen, is geloof in de Here Jezus. Geloof dat Hij voor jouw zonden gestorven is, dat Hij de vloek die jij verdiend hebt, gedragen heeft. Op dat moment gebeuren er twee dingen. Je verleden verandert, en je toekomst verandert. Wat achter je ligt, alles wat daar fout gegaan is, wordt je vergeven. En je toekomst verandert, omdat jij verandert. Gods Geest komt in je komt wonen. Hij geeft liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in je hart.

Deel artikel