Wat moet je als christen doen met Halloween?

How to celebrate Halloween as a Christian?

Halloween is een traditie met veel verschillende onderdelen (zie het vorige artikel, “Waar gaat Halloween over?”). Sommige onderdelen passen slecht bij of zijn zelfs in strijd met het christendom. Er zijn echter manieren waarop christenen Halloween op een goede manier kunnen vieren.

Wat moeten we vermijden?

Ten eerste, wat moeten we vermijden? De Bijbel maakt het duidelijk dat christenen het kwaad niet als entertainment moeten gebruiken. De Bijbel vertelt ons dat we niet met slechte geesten moeten omgaan of de toekomst moeten voorspellen. Alleen God kent onze toekomst en Hij zal ons laten zien wat wij volgens Hem moeten weten. Alle andere praktijken zijn verboden: “Onder u mag niemand gevonden worden die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.” (Deuteronomium 18:10-13, Jesaja 8:19).

We moeten niet geloven in monsters, zoals zombies of vampiers, of ons daardoor bang laten maken. Onze God is sterker dan alles in de wereld die Hij geschapen heeft. Zichtbaar of onzichtbaar, echt of verzonnen. “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” en “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch overheden, noch krachten, nog tegenwoordige, noch toekomstige, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (1 Johannes 4:4, Romeinen 8:38-39).

De rondzwervende doden

De Bijbel vertelt ons dat de geesten van de doden niet rondzwerven op de aarde. Ze verlaten de aarde en verschijnen voor God voor een rechtvaardig oordeel. Hij geeft hen een plaats, bij Hem of ver van Hem weg (Lukas 16:19-31). De geesten van de doden kunnen ons niet lastigvallen. Ze hebben geen behoefte aan ons voedsel, onze gebeden of onze leiding op welke manier dan ook. We hoeven nooit bang te zijn voor hen. De Heilige Geest, Die in ons leeft, is sterk en levend. “Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn Liefde” (Kolossenzen 1:12-13).

Dank God voor de voorbeelden van trouwe gelovigen

Maar er zijn ook genoeg goede manieren waarop we dit feest kunnen vieren. Ten eerste is er het oorspronkelijke christelijke feest, waarop men heiligen en martelaars herdacht. Tijdens Halloween kunnen we God danken voor de voorbeelden van trouwe gelovigen die al zijn heengegaan, en van hen leren. Lees bijvoorbeeld Hebreeën 11 eens. Ook daar vind je genoeg gruwelijke details!

Seizoen van gulheid en gebed

Een andere oude gewoonte was dat arme mensen naar de huizen van de rijken gingen om ‘zielentaartjes’ te ontvangen. In ruil daarvoor beloofden de armen te bidden voor de zielen van de rijke mensen.
Er zijn twee prachtige aspecten aan dit verhaal. Ten eerste, de armen kregen zo een goede maaltijd. Ten tweede, mensen erkenden zo dat iedereen ooit zal sterven, en dat we allemaal moeten bidden voor elkaars ziel. Ook wij kunnen Halloween veranderen in een tijd van gulheid en gebed voor onze naasten.

Een manier waarop we dit kunnen doen, als je ten minste leeft in een land waar kinderen langs de deuren gaan voor snoep, is ervoor zorgen dat je ze iets moois kunt geven. Misschien kun je ze zelfs een klein boekje over het Evangelie meegeven. Dit is immers de tijd van het jaar waarin mensen nadenken over bovennatuurlijke zaken en de dood en dit kan de harten van mensen openen om te horen over Jezus, Die de dood overwonnen heeft voor ons allemaal.

Feest van het licht

Sommige kerken organiseren een ‘feest van het licht’ als een alternatief voor Halloween. Op zo’n feest kunnen kinderen zich verkleden, genieten van alle spelletjes en snoep en op een veilige plek zijn waar ze over het Licht van de wereld horen. Misschien kun jij helpen met het organiseren van zo’n feest?

Wees niet bang voor slechte invloeden

En als laatste, wees niet bang voor slechte invloeden. Bijvoorbeeld, ik geloof niet dat het erg christelijk is om chocola in de vorm van een schedel te maken. Maar als je er een krijgt aangeboden, kun je gewoon ‘dank je’ zeggen en ervan genieten. Het kan je geestelijk gezien niets aandoen. Hetzelfde geldt voor pompoenen; ook zij zijn geschapen door God. Wij mogen vrij en onbevreesd leven als kinderen van het licht (1 Korinthe 10:25-30, 1 Johannes 2:14)

Deel artikel