Wat moet ik doen nu ik een christen geworden ben?

What to do after becoming a Christian?

Je hebt de best mogelijke keuze gemaakt voor jouw leven. Je hebt nu een band met God gekregen. Zoals in elke relatie zal je band met God alleen groeien als je tijd met Hem doorbrengt en bewust bent van Zijn aanwezigheid in je dagelijkse bezigheden.

Ik werd een christen op de campus van een universiteit en had daar het voordeel van begeleiding door volwassen gelovigen. Het eerste dat ze me leerden was om tijd apart te zetten om naar God te luisteren en met Hem te praten. Dat wordt gewoonlijk het hebben van ‘Stille Tijd’ genoemd.

Stille tijd

Deze stille tijd gebruiken we om:

1. Naar God te luisteren

We luisteren naar God als we de Bijbel aandachtig lezen. Waarom is dat zo? Omdat de Bijbel het eigenlijke Woord van God is en Zijn wil omvat, opgetekend en bewaard voor ons zodat we kunnen ontdekken Wie Hij is en wat Zijn wil is voor ons leven.

2 Timoteüs 3:16 zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”.

Schaf een Bijbelvertaling aan die gemakkelijk te begrijpen is zoals de Nieuwe Bijbelvertaling of de Willibrordvertaling. Begin met een van de Evangeliën in het Nieuwe Testament. Gebruik een schriftje om je vragen in op te schrijven en de dingen die je opvallen. Probeer bij elk hoofdstuk de volgende twee vragen te beantwoorden: Wat leer ik hierover God of Jezus? Komen hier zaken aan te orde die ik mag gaan toepassen of die ik juist moet vermijden? Dit zal je helpen om te gaan zien dat de Bijbel een uiterst praktisch boek is voor ons dagelijks leven. Nadat je het evangelie van Johannes hebt doorgelezen kun je gewoon verder gaan tot en met Openbaring.

Een andere manier is om de Bijbel met andere mensen online te lezen met aantekeningen die je helpen om de teksten beter te begrijpen (zoek de volgende website maar eens op: YouVersion).

2. Praat met God

Bidden is gewoon met God praten en dat is erg belangrijk als je een gezonde band met Hem wilt onderhouden. We kunnen ten alle tijde met God praten, overal, hoe we ons ook voelen en zelfs als we te maken krijgen met verleidingen en mooie of minder mooie dingen

Psalm 62:9 moedigt ons aan om “om ons hart voor Zijn aangezicht uit te storten”.

In het Engels wordt wel een acroniem gebruikt, ACTS, waar de afzonderlijke letters staan voor Adoration, Confession, Thanksgiving en Supplication. Dit kan als geheugensteuntje gebruikt worden voor:

Aanbidding: is als we God prijzen voor wie Hij is: liefdevol, goed, vriendelijk, begripvol, rechtvaardig. Tijdens het Bijbellezen kun je dit soort dingen opschrijven die je laten zien hoe God is. Dan heb je steeds meer redenen om Hem te prijzen. Het kan ook helpen om dagelijks een psalm te lezen – en God groot te maken voor wat je daar over Hem leest, Zijn karakter en de manier waarop Hij te werk gaat.

Schuldbelijdenis: is onontbeerlijk als we geestelijk willen groeien. Zonde verstoort onze relatie met God. We voelen ons schuldig en en van God verwijderd als we gedachten koesteren en dingen doen die tegen de Bijbel ingaan. Dan is het tijd voor schuldbelijdenis. Zoek 1 Johannes 1:9 maar eens op. Lees vervolgens Psalm 32:3-5 over de gevolgen van onbeleden zonden en wat de oplossing is.

Dankzegging: vindt plaats als we God alleen maar danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Nogmaals, de psalmen zijn de liederen waarin we herinnerd worden aan alles wat Hij voor ons heeft bewerkt. Gebruik de woorden van de psalmdichter als je eigen woorden. Het is een goede manier om met God te praten.

Voorbede: geschiedt als we voor onszelf én voor anderen die we kennen bidden. Houd een gebedslijst bij met datum wanneer je voorbede begon te doen voor iets of iemand en de datum dat je gebed werd verhoord. Bid gericht, verwachtingsvol en trouw.

Andere zaken die belangrijk zijn

Voor christenen, of ze nieuw zijn in het geloof of oudgedienden, zijn de volgende zaken belangrijk om te doen:

Omgang met andere gelovigen

Het is heel wezenlijk voor onze relatie met God dat we tijd doorbrengen met andere christenen. Ga met je christen vriend of mentor naar zijn of haar kerk. God heeft het zo gemaakt dat christenen elkaar nodig hebben. We mogen elkaar helpen om de Bijbelse waarheid beter te begrijpen, elkaar raad geven in bijzondere omstandigheden, elkaar bemoedigen, elkaar bevragen, en met elkaar samenwerken om medegelovigen en buurtgenoten praktisch en financieel te helpen.

Spreek met anderen over Christus

Dit wordt ook ‘getuigen’ genoemd. In 2 Korintiërs 5:20 noemt de apostel Paulus ons ‘gezanten namens Christus’ of in andere talen ‘ambassadeurs’. Zodra je zeker bent van je relatie met Christus, vergeving van zonden ontvangen hebt, vrede, blijdschap, voldoening en groei, dan wordt het tijd om je vrienden te gaan vertellen van je nieuwe band met Christus. Maak een lijstje van 10 mensen die je graag over de Heer wilt vertellen. Bid voor hen en wacht op een juiste gelegenheid om dat te doen. God zal je daarbij helpen.

Je nieuwe leven in Christus is niet alleen een belofte van overvloed in dit aardse leven, maar de zekerheid van eeuwig leven op een plaats die voor jou bereid is in Gods tegenwoordigheid als je komt te sterven (Johannes 10:10; 14:1-4). Klem je dus vast aan Christus en laat Hem nooit meer gaan!

Deel artikel