Wat leert God ons in het boek Nehemia?

Achtergrond en context

Het boek Nehemia speelt zich af in de tijd van de ballingschap, toen de Israëlieten in Babel waren, dat op zijn beurt weer veroverd was door Perzië. Het boek is genoemd naar de hoofdpersoon, Nehemia.

Nehemia was een joodse ambtenaar in dienst van de Perzische regering. Hij kreeg bezoek van zijn broer die in Judea woonde en die hem informeerde over de situatie in Jeruzalem. De stad was destijds volledig verwoest door Nebukadnezar en de muren van Jeruzalem waren neergehaald. Nehemia was geschokt door dat nieuws. Hij vastte en bad gedurende een bepaalde tijd vanwege die situatie en vroeg om wijsheid om erachter te komen wat hij aan deze situatie zou kunnen doen.

Het was vier maanden later dat het de koning opviel dat Nehemia er droevig uitzag en dat hij hem vroeg wat er aan de hand was. Nehemia vertelde de koning over de erbarmelijke staat waarin de stad van zijn voorouders zich bevond, en vroeg om toestemming om erheen te mogen gaan en de stadsmuren te herbouwen. De koning willigde zijn verzoek in om erheen te gaan en gaf hem zelfs een gewapende escorte mee en de nodige hulpmiddelen. Met al deze zaken vertrok Nehemia richting Israël.

Herbouw van Jeruzalem

De niet-joodse inwoners van Jeruzalem waren niet blij met zijn komst, hoewel niemand nog wist wat Nehemia kwam doen. Na enkele dagen nam hij ‘s nachts enkele mannen mee om de muren te inspecteren die zich, zoals hij had gehoord, in een slechte toestand bevonden. Toen riep hij de hele bevolking van Jeruzalem bijeen en vertelde hen wat hij van plan was. In 52 dagen herbouwden ze de muren. Ze deelden de muur op in segmenten en verschillende groepen werden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen segment.

De niet-Joden probeerden Nehemia en de werklieden te ontmoedigen, aan te vallen, zwart te maken en te beschuldigen, maar ze gaven niet op en vertrouwden erop dat God voor hen zou strijden (Nehemia 4:20). Ze gingen verder met hun werk met de ene hand, terwijl ze met de andere hand hun wapen vasthielden. Tenslotte was het werk klaar.

Sociale en godsdienstige hervormingen

Behalve een beschrijving van de herbouw van de stadsmuren zijn er in het boek Nehemia ook lijsten te vinden van Joden die naar Jeruzalem terugkeerden en betrokken waren bij de herbouw en de tempeldiensten, plus een opsomming van alle sociale en godsdienstige hervormingen die plaatsvonden onder leiding van Nehemia. Ezra, een priester en schrijver, gaf de Joden hernieuwd onderwijs over wie God is en wat Hij van Zijn volk vraagt. De Israëlieten reageerden daarop met berouw en hernieuwde toewijding aan de Heer, vastgelegd in een ‘vaste overeenkomst op schrift’ (Nehemia 9:38).

Lessen voor ons

De voornaamste thema’s en de lessen die we kunnen leren uit dit boek zijn:

  • Het werk van God krijgt altijd te maken met tegenstand en dit zou ons moeten aansporen om te volharden in het werk dat God ons heeft gegeven, en niet ontmoedigd te raken of op te geven.
  • De reden dat Jeruzalem en Israël werd verwoest was de zonde van het volk. Als we voor God willen leven, dan moeten we zonde aanpakken en afzweren, en we moeten naar Gods wil en aanwijzingen gaan leven zodat we Zijn zegeningen kunnen ontvangen.

Deel artikel