Wat leert God ons in het boek Hosea?

What does God teach us in the book of Hosea?

Hosea was een profeet voor Israël, preciezer gezegd voor het noordelijk koninkrijk, van 753-715 voor Chr. Zijn leven werd een zichtbaar teken voor het noordelijk koninkrijk.

Hosea en zijn vrouw

God zei tegen Hosea dat hij een vrouw moest trouwen die een prostituee was en Gomer heette. Zij kreeg kinderen met Hosea, en God gaf namen aan deze kinderen:

  • “Jizreël” omdat God Israël ging bestraffen voor de slachting in Jizreël
  • “Lo-Ruchama” in de betekenis van “niet geliefde”, want God waarschuwt hen dat Hij niet langer liefde zal tonen aan Israël
  • “Lo-Ammi” wat betekent “niet mijn volk”, omdat God zegt “Jullie zijn niet mijn volk en Ik ben niet meer jullie God.” (Hosea 1:9)

Israël is schuldig aan prostitutie

Na een tijd verlaat Gomer Hosea om terug te keren naar de prostitutie en God zegt tegen Hosea dat hij haar moet zoeken en vrijkopen om opnieuw zijn vrouw te worden. Hosea zegt tegen Israël, dat ook zij als volk schuldig zijn aan overspel. Want God heeft hen vrijgekocht om een volk voor Hem te worden, maar nadat ze Hem een poosje hebben liefgehad en gediend, zijn ze gaandeweg van God weggegaan om afgoden te vereren en te dienen. Ze vergaten God die hen overladen had met Zijn liefde.

Verschillende beproevingen

Israël onderdrukte de arme mensen en maakte ze tot slaven. God zond verschillende beproevingen op hen af, zoals droogte en het verslagen worden door hun vijanden. God had profeten gestuurd om Israël te waarschuwen voor de gevolgen van hun opstand tegen God en hen op te roepen om naar God terug te keren en Hem te vereren. Het noordelijk koninkrijk keerde echter nooit terug tot de Heere en uiteindelijk werden ze in slavernij gevoerd door Assyrië.

Terugkeer tot God

Hoofdstuk 14 is een boodschap van zegen na berouw en bekering tot God door Hem te vragen om vergeving voor hun zonde en eigenzinnigheid. Hosea leert ons hoe genadig God is voor Zijn volk, zelfs voor hen die ver weggedwaald zijn van Hem. Hij roept hen om tot Hem terug te keren, om spijt te hebben en Gods aangezicht te zoeken. Er zijn altijd gevolgen van de zonde, maar Gods liefde ontbreekt nooit en schiet nooit tekort.

Deel artikel