Wat leert God ons in het boek Hooglied?

What is the content of the book of Song of Songs in the Bible?

Het eerste vers vertelt ons dat het Hooglied van Salomo is, een van de 1005 liederen die hij schreef (1 Koningen 4:32).  De titel ‘Hooglied’ suggereert dat dit het beste is van al zijn liederen. 

De structuur van het boek 

Het Hooglied is een gedicht over de liefde tussen een man en een vrouw en het zegt niets over de relatie tussen God en de mens. Christenen lezen de liefde die in het Hooglied bezongen wordt echter als  een voorbeeld van de liefde tussen Christus en de Kerk. Hoewel het moeilijk is om een goede, analytische indeling te maken van dit boek, hebben veel theologen  toch een poging gewaagd. Hieronder volgt daar een voorbeeld van:

  • Inleiding (1:1–6)
  • Gesprek tussen de geliefden (1:7–2:7)
  • Het meisje herinnert zich een bezoek van haar geliefde (2:8–17)
  • Het meisje spreekt tot de dochters van Jeruzalem (3:1–5)
  • De beschrijving van een koninklijke bruiloftsstoet  (3:6–11)
  • De man beschrijf de schoonheid van zijn liefste (4:1–5:1)
  • Het meisje spreekt weer tot de dochters van Jeruzalem (5:2–6:4)
  • De man beschrijft zijn liefste die hem bezoekt (6:5–12)
  • Toeschouwers bezingen de schoonheid van het meisje (6:13–8:4)
  • Appendix (8:5–14).

Het meisje spreekt haar verlangen uit

Het begint met het verlangen van het meisje naar haar geliefde en ze vertelt aan de ‘dochters van Jeruzalem’ dat ze ‘donker’ is omdat ze in de wijngaard heeft moeten werken en de zon haar bruingebrand heeft (1:5-6). Dan volgt er een soort van beurtzang tussen de geliefden (1:7-2:7). Het meisje spreekt de dochters van Jeruzalem nogmaals toe en beschrijft haar intense zoektocht naar haar geliefde ’s nachts door de straten van de stad en het uiteindelijke succes daarvan.  Toen ze hem gevonden had, bracht ze hem bijna onder dwang naar de kamer waar haar moeder haar had gebaard. Ze laat weten dat dit een droom was, dingen die ze had gezien toen ze in haar bed lag, en ze eindigt met een waarschuwing aan de dochters van Jeruzalem om de liefde niet op te wekken voordat het haar behaagt. (2:8-3:5).

De koninklijke bruiloftsstoet 

Het volgende gedeelte beschrijft een bruiloftsstoet: koning Salomo wordt bij name genoemd en de dochters van Jeruzalem worden uitgenodigd om dit spektakel te gaan bezien (3:6-11). In het volgende gedeelte beschrijft de man de schoonheid van zijn liefste (4:1–5:1).

Nog een droom

Het meisje vertelt nog een droom aan de dochters van Jeruzalem. Ze was in haar komen toen haar lief op de deur klopte. Ze deed niet meteen open en toen ze dat wel deed, was hij verdwenen. Ze zocht hem weer in de straten, maar deze keer vond ze hem niet en de wachters die haar eerder geholpen hadden, verwondden haar. Ze vracht de dochters van Jeruzalem om hulp om hem te vinden en vertelt hoe prachtig hij is. Dan geeft ze toe dat haar geliefde in zijn tuin is, veilig voor alle kwaad en net zo toegewijd is aan haar als zij aan hem (5:2-6:4). Dan beschrijft de man zijn liefste die hem bezoekt (6:5–12). De mensen roemen de schoonheid van het meisje (6:13–8:4).

Conclusie

Tenslotte vergelijkt het meisje de liefde met de dood: de liefde is net zo sterk en onstuitbaar en vele wateren kunnen haar niet uitblussen. Ze roept haar geliefde met de woorden die ze eerder al gebruikte: laat hij zich haasten ‘als een gazelle, als het jong van een hert op de bergen’ (8:14).  

Christus’ liefde voor ons leidde tot zijn dood. Zijn liefde kan door niets gedoofd worden. Zo’n liefde vraagt toch om een reactie van onze kant?

Wat spreekt je aan in dit Bijbelgedeelte? Laat je reactie hieronder achter. 

Deel artikel