Wat leert God ons in Ezechiël?

What does God teach us in Ezekiel?

Voor veel Bijbellezers draait Ezechiël om het dal van droge beenderen (Ezechiël 37:1-28) en het visioen van Gods ontzagwekkende troon (Ezechiël 1:4-28; 10:1-22). In werkelijkheid is Ezechiël met zijn 48 hoofdstukken veel meer dan dat.

Ezechiël was niet alleen een profeet, hij was ook een priester (Ezechiël 1:3). In tegenstelling tot Jeremia, die profeteerde terwijl hij in Jeruzalem bleef, profeteerde Ezechiël in Babylon, waar hij, samen met koning Jojachin en vele anderen, werd gehuisvest nadat hij gevangen was genomen door koning Nebukadnezar. God stelde Ezechiël aan als de “wachter over het huis van Israël” (Ezechiël 3:17). Hij moest Gods woorden tot hen spreken “of zij nu luisteren of dat niet doen” (Ezechiël 2:7). Laten we luisteren naar wat God ons leert door Ezechiël.

Gods heiligheid

Het aspect van God dat het meest wordt benadrukt in Ezechiël is Gods heiligheid. Ezechiëls ontmoeting met God in al Zijn majesteit die op Zijn troonwagen reed, liet hem overweldigd en sprakeloos achter (Ezechiël 3:15). Deze ontmoeting hielp hem gedurende zijn hele bediening om standvastig en trouw te zijn. We krijgen dan wel niet zo’n indrukwekkend visioen van God, maar we kunnen Hem dagelijks ontmoeten als de heilige en rechtvaardige God door ons met Zijn Woord bezig te houden.

God is soeverein

Het feit dat God in Babylon aan Ezechiël verscheen en tegen andere naties en leiders sprak (Ezechiël 26 -32) vertelt dat God soeverein is over de hele wereld. Zelfs de grootste supermacht staat onder Zijn controle.

Vrijmoedig spreken

Ezechiël was niet bang om vrijmoedig te spreken over de zonden van Israël en Jeruzalem (Ezechiël 12:1-24). We kunnen niet doen alsof alles in orde is terwijl dat niet zo is. Wanneer mensen tegen God zondigen, moet hen duidelijk worden gemaakt dat ze dat hebben gedaan.

Zonde leidt tot oordeel

De ballingen die met Ezechiël in Babylon waren, hoopten dat ze snel naar Jeruzalem konden terugkeren. Zij namen het feit dat zonde tot oordeel leidt niet serieus (Ezechiël 4:1-5:17). Toen kwam het verschrikkelijke nieuws dat Jeruzalem gevallen was (Ezechiël 33:21). Koning Zedekia negeerde het advies van de profeet Jeremia en kwam in opstand tegen Nebukadnezar. Als gevolg daarvan had zijn leger Jeruzalem en de tempel volledig verwoest. God neemt zonde serieus en zal iedereen die Hij daarvoor uitkiest gebruiken om een oordeel te vellen. Dit is een les die de moeite waard is om te leren.

Keer je af van het kwaad

De bedoeling van God die het meest opvalt in Ezechiël is deze: “dat de goddeloze zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert..om hem in het leven te behouden” (Ezechiël 3:18). God maakt het heel duidelijk door Ezechiël dat Hij niet geniet van de dood van de goddelozen (Ezechiël18:23; Ezechiël 18:32). Er is tegenwoordig zoveel onderdrukking en geweld tegen onschuldigen en minderheden. Hoe moeten we bidden? Dat God zijn machtige macht zal gebruiken om de boosdoeners te vernietigen? Nee! In plaats daarvan moeten we bidden dat ze zich zullen bekeren, hun slechte wegen zullen verlaten en zullen beschermen, niet vernietigen.

Visie op de toekomst

De latere hoofdstukken van Ezechiël (Ezechiël 36-37; 40-48) geven zowel ons als de ballingen een toekomstbeeld. Er is een belofte van een nieuw verbond waarin mensen een nieuw hart en een nieuwe geest krijgen om naar Gods geboden te leven. Dit gebeurde toen Jezus het nieuwe verbond in zijn bloed vestigde toen Hij aan het kruis stierf. De belofte van een nieuw Jeruzalem met de Rivier van Leven die uit haar heiligdom stroomt, moet nog worden vervuld (Ezechiël 47:1-12, Openbaring 21-22).

Omdat we weten dat ons levensverhaal een geweldig einde heeft, moeten we sterk blijven en standvastig blijven in ons geloof door alle beproevingen en rampspoed van het leven heen.

Deel artikel