Welke termen gebruikt de Bijbel voor zonde?

De Catechismus van Westminster en andere geloofsbelijdenissen definiëren zonde als “een gebrek aan overeenstemming met, of een overtreding van de wet van God”. Hieronder willen we de essentie van zonde ontdekken door Bijbelse termen voor zonde te bekijken.

Overtreding, doel missen, gruweldaad

De Bijbel ziet zonde als een overtreding van Gods wet, want als we ons niet aan de wet van God houden, breken of overtreden we haar (1 Johannes 3:4). Het meest gebruikte woord voor “zonde” in het Hebreeuws en Grieks betekent “het doel missen”, “fouten maken”, “falen” (een concept dat we ook zien in Richteren 20:16).

We kunnen zonde ook definiëren als “overtreding” van een bevel of wet van een aardse koning (Esther 3:2-3) of van de wet van God (Numeri 14:41). De term die Gods houding tegenover zonde en haar uitwerking op Hem beschrijft, is “gruwel”. Zo worden bijvoorbeeld afgoderij (Deuteronomium 7:25,26), homoseksuele praktijken (Leviticus 18:22; 20:13), et cetera beschreven.

Verraad, perversie, opstand, God niet liefhebben en God niet eren

Zonde wordt soms ook beschreven als “verraad” omdat het de trouw jegens God verbreekt (Leviticus 26:40), en ook als “perversie / verkeerdheid”, zoals iemand die “verkeerd van hart is” (Spreuken 12:8). Daarnaast wordt het beschreven als “opstand”, wat de connotatie heeft van ongehoorzaamheid en ongeloof (Jesaja 1:2; 1:20; Ezechiël 2:3).
Bovendien is zonde “God niet liefhebben” (Markus 12:30) en “God niet eren” (1 Korinthe 10:31).

Vanuit het perspectief van Christus is zonde “overtreding van de wet van God”. Onze eerste voorouders overtraden de eerste wet die God gegeven had (Genesis 2:16-17) en waren dus schuldig tegenover Hem. Maar in Christus, onze “laatste Adam”, worden we rechtvaardig voor God verklaard door geloof alleen. Want Jezus Christus stierf niet alleen voor ons, Hij leefde ook voor ons en vervulde de hele wet van God.

Dank U wel, God, voor Uw redding door het leven en de dood van Christus!

Deel artikel