Wat is vervolging?

De Bijbel waarschuwt dat de volgelingen van Jezus vervolgd zullen worden als ze een godvruchtig leven leiden in een goddeloze samenleving (2 Timoteüs 3:12). Dat is geen verrassing: Jezus volgen betekent in Zijn voetsporen gaan. Hij werd ook vervolgd. De laatste keer dat Hij de discipelen langere tijd onderwees, herinnerde Hij hen eraan hoe de wereld zou reageren. Hij zette de broederliefde tegenover de haat van de wereld (Johannes 15:18; 15:21). Elders zegt Hij: “Ja, de tijd komt dat een ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen” (Johannes 16:2). Paulus was voor zijn bekering ook die mening toegedaan (zie Filippenzen 3:6).

Er zijn christenen die denken dat God hen voor alle lijden zal bewaren. Hij is toch machtig? Ja, dat is Hij inderdaad. Maar nogmaals: De Schrift maakt het overduidelijk dat christenen alle soorten van lijden zullen ondergaan die we ook bij andere mensen zien, plus de bijkomende vervolging die het gevolg is als we duidelijk de kant van Christus kiezen. Sommige mensen verbreiden de valse leer dat, als je maar voldoende gelooft, je lijden en vervolging kunt vermijden. Zij zien vervolging als een nederlaag, terwijl het juist een teken van overwinning is (Lucas 6:22-23). En wat er ook gebeurt, Christus zal altijd met ons zijn in alle omstandigheden. Dat is Zijn laatste en definitieve belofte die miljoenen tot troost is geweest in moeilijke omstandigheden: “Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20).

Ik heb te lijden vanwege anderen. Is dit vervolging?

Veel mensen denken dat geloofsvervolging is: een geweer tegen je slaap gedrukt krijgen met de eis om Christus te verloochenen. Maar vervolging is veel meer dan dat. Vaak is het een reeks van gebeurtenissen met als uiteindelijk resultaat de situatie die we net beschreven hebben. Dit proces heeft normaliter drie stadia die je kunnen helpen begrijpen waar je nu doorheen gaat:

  1. Desinformatie. Voordat vervolging in alle hevigheid losbarst, zal er eerst allerlei misleidende informatie verspreid worden over volgelingen van Christus. De media zijn dan vaak de kanalen die doorgeven hoe slecht christenen wel niet kunnen zijn. Door zo te handelen ondergraven ze beetje bij beetje de reputatie van christenen en beschuldigen hen valselijk op allerlei verschillende manieren.
  2. Discriminatie. Discriminatie hoeft niet altijd actief plaats te vinden, maar het resultaat is wel altijd hetzelfde: de volgelingen van Christus worden tweederangs burgers. Hun status wordt als inferieur beschouwd. Dit werkt door in de rechtspraak, de sociale verhoudingen, de politiek en de economie.
  3. Actieve vervolging. Als het zover gekomen is, zullen de mensen je, gezien het voorafgaande, haten, uitsluiten, beledigen en vervloeken. Dit is precies wat Jezus voorspelde in Lucas 6:22. In het Engels wordt wel het acroniem HEIR gebruikt: Hate, Exclude, Insult and Reject (Haat, Uitsluiting, Belediging en Afwijzing). In dit alles zijn we erfgenamen, “heirs”, van Jezus Christus (Romeinen 8:16-17; Titus 3:7).

Dit lijstje kan je helpen om de situatie te herkennen. In alle gevallen is het raadzaam om te doen wat in je macht is om dit proces van vervolging een halt toe te roepen. Laat de wereldwijde kerk weten waar je doorheen gaat, documenteer de incidenten, probeer rechtshulp te krijgen en maak gebruik van je burgerrechten.

Wat kun je doen om je op vervolging voor te bereiden?

Er zijn tal van belangrijke dingen die je kunt doen om je op vervolging voor te bereiden. Het kan zelfs zo zijn dat je later spijt zult krijgen van de dingen die je niet gedaan hebt toen je nog de kans had. Sommige gewoonten kunnen je geweldig helpen in zulke tijden. Maar het heeft tijd nodig om vaste gewoonten te ontwikkelen en daarom moet je er nu mee beginnen. Maak er daarom een gewoonte van om:

  • Gods Woord te leren kennen
  • Voortdurend op Hem te vertrouwen zodat je groeit in je relatie met Hem
  • Dagelijks de stem van de heilige Geest te gehoorzamen.
  • Je ervan bewust te zijn dat andere gelovigen voor jou bidden, en zelf ook voor anderen te bidden

Deel artikel