Wat is moed?

What is courage?

Volgens het woordenboek is moed een eigenschap die je in staat stelt om iets nuttigs te doen dat vele anderen niet durven. Christenen moeten vaak moedig zijn, ze moeten nuttige dingen doen die vele anderen niet durven. Jezus volgen betekent vaak dat je uit je eigen comfortzones moet stappen.

De Heere Jezus had moed

De Heere Jezus had de moed om ongerechtigheid en het kwaad in de Joodse samenleving te benoemen. Hij zei dingen die niemand anders durfde te zeggen. Hij durfde de gevestigde religieuze orde te bekritiseren in duidelijke taal (lees bijvoorbeeld Markus 7:5-13 of Lukas 11:43-44). Jezus haatte schijnheiligheid. Hij haatte het hoe normale mensen tegen werden gehouden in het dienen van God. Hij durfde deze problemen te bespreken, en op deze manier bleef Hij de wil van Zijn Vader gehoorzamen.

De apostelen hadden moed

De apostelen waren vaak in gevaar omdat ze het Evangelie verkondigden. Petrus en Johannes bijvoorbeeld, onderwezen de mensen in Jeruzalem over Jesus. De godsdienstige leiders waren daar helemaal niet blij mee. “Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich (…) En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4:13-20). Soms leidde deze moed ertoe dat apostelen gevangen genomen werden, of zelfs werden gedood. Maar toch gingen ze door. Zoals de apostel Paulus schreef: “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:12-13).

Geen angst?

Moedig zijn betekent niet dat je roekeloos en zonder angst moet zijn. Moed hebben betekent dat je niet wegrent van je verantwoordelijkheden of van problemen die je aandacht nodig hebben. Het betekent dat je je niet verstopt als een lafaard.
Een ander woordenboek beschrijft moed als: de kracht om iets te doen dat anderen angst aanjaagt. Dat betekent dat je de angst moet overwinnen! Zelfs Jezus ervoer angst tijdens die eenzame momenten in Gethsémané (Markus 14:34-36). Grote angst. Maar Jezus vertrouwde Zijn bezorgdheid aan God de Vader toe. Hij vond kracht in Zijn Vader, kracht te midden van alle pijn en verdriet. Als zelfs Jezus Zijn kracht uit de Vader moest halen, hoe veel meer moeten wij dat dan ook doen!

Dit is hoe we moeten leven: met een rechte rug, omdat we weten dat onze moed en kracht van God komt. Heb je meer moed nodig om te doen wat je moet doen of om een bepaalde taak te beginnen? Ren er niet van weg, maar leg het in Gods handen en vertrouw op Hem voor kracht en moed. Stap in de voetsporen van Jezus.

Deel artikel