Bijbelwoord.nl
What is courage?

Wat is moed?

Volgens het woordenboek is moed een eigenschap die je in staat stelt om iets nuttigs te doen dat vele anderen niet durven. Christenen moeten vaak moedig zijn, ze moeten nuttige dingen doen die vele anderen niet durven. Jezus volgen betekent vaak dat je uit je eigen comfortzones moet stappen.

De Here Jezus had moed

De Here Jezus had de moed om ongerechtigheid en het kwaad te bespreken in de Joodse samenleving. Hij zei dingen die niemand anders durfde te zeggen. Hij durfde de gevestigde religieuze orde te bekritiseren in duidelijke taal. Jezus haatte schijnheiligheid. Hij haatte het hoe normale mensen tegen werden gehouden in het dienen van God. Hij durfde deze problemen te bespreken, en op deze manier bleef Hij de wil van Zijn Vader gehoorzamen.

Geen angst?

Moedig zijn betekent niet per se dat je roekeloos en zonder angst moet zijn. Moed hebben betekent dat je niet wegrent van je verantwoordelijkheden of van problemen die je aandacht nodig hebben. Het betekent dat je je niet verstopt als een lafaard.
Een ander woordenboek beschrijft moed als: de kracht om iets te doen dat anderen angst aanjaagt. Dat betekent dat je de angst moet overwinnen! Zelfs Jezus ervoer angst tijdens die eenzame momenten in Gethsémané. Grote angst. Maar Jezus vertrouwde zijn bezorgdheid aan God de Vader toe. Hij vond kracht in Zijn Vader, kracht te midden van alle pijn en verdriet. Als zelfs Jezus Zijn kracht uit de Vader moest halen, hoe veel meer moeten wij dat dan ook doen!

Dit is hoe we moeten leven: met een rechte rug, omdat we weten dat onze moed en kracht van God komt. Heb je meer moed nodig om te doen wat je moet doen of om een bepaalde taak te beginnen? Ren er niet van weg, maar leg het in Gods Handen en vertrouw op Hem voor kracht en moed. Stap in de voetsporen van Jezus.

Lees: Markus 7:1-21

Hoe spreekt deze les uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Hoe gaan christenen om met moeilijkheden?

Wat is moed?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat is moed?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book