Romeinen 8 wordt door velen beschouwd als het hoogtepunt van de Bijbel. Er is wel eens gezegd: de brief aan de Romeinen is de Himalaya van de Bijbel. En Romeinen 8 is de Mount Everest. In Romeinen 8 wordt het leven van gelovigen beschreven. Heel kort samengevat wordt daarover gezegd: zij leven naar de Geest. Maar wat betekent dat?

Leven naar de Geest is een veranderd leven

Strijden tegen de zonde

Nou moet ik zeggen dat ik over een ding heel blij ben. Dat is dat er in dit gedeelte ook staat “Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven” (Romeinen 8:13), en niet “als u echter door de Geest de daden van het lichaam gedood hebt, zult u leven”. Als dat laatste er gestaan zou hebben, zou het betekenen dat de zonde achter ons ligt. Want met “de daden van het lichaam” wordt onze oude mens bedoeld en onze zondige neigingen.

Maar het staat er in de tegenwoordige tijd. De zonde moet continue weerstaan en gedood worden door de kracht van de Geest. Dat ligt nooit achter ons. Dat de zonde aan ons blijft trekken is helemaal waar. Dat heeft Paulus beschreven in Romeinen 7. Maar dat we leven door de kracht van de Geest, waardoor de zonde overwonnen wordt, is ook helemaal waar. Dat is wat we lezen in Romeinen 8.

Het is dus goed om last te hebben van je zonde. Want dan zul je de zonde willen doden. Als je geen last hebt van je zonden, dan is de vraag: zie je niet wat over het hoofd? Hoe geef je invulling aan de Bijbelse opdracht om de daden van het lichaam te doden? Ben je na Jezus de eerste mens ooit die niet te worstelen heeft van de zonde? Als je dat gevoel hebt, is het waarschijnlijker dat je er te gemakkelijk over denkt!

Geloofszekerheid

Er zijn ook mensen die er niet te gemakkelijk over denken. Als iemand tegen mij zegt “Dominee, ik heb zo’n last van mijn zonden”, dan zeg ik: “Mooi! Doe het dan niet meer.” Want het is niet de bedoeling dat last hebben van je zonde leidt tot twijfel over je behoud. Romeinen 8 gaat juist over zekerheid. Het begint met zekerheid: er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1). Dat staat al vast, als er hier gesproken wordt over de strijd tegen de zonde.

Het gaat hier over het kind van God zijn. Wie zijn kinderen van God, staat in Romeinen 8:14? Degenen die door de Geest van God geleid worden. Hoe weet je dat je door de Geest van God geleid wordt? Romeinen 8:13: als je door de Geest de daden van het lichaam doodt. En wanneer wil je de zonde doden? Natuurlijk als je er last van hebt! Dus laat last hebben van je zonde je niet de zekerheid van het geloof ontroven. Last hebben van je zonde is juist een belangrijk bewijs van je geloof.

Als je leeft naar de Geest, en dus strijdt tegen de zonde, dan wordt de objectieve waarheid dat er door het geloof in Christus eeuwig leven is, een subjectieve zekerheid in je hart. Want dan gebeurt dit: “De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn” (Romeinen 8:16), Omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Zelfs broeders en zusters in de kerk kunnen je aanvallen. De duivel kan je proberen aan het twijfelen brengen. Het maakt niet uit, want de Geest van God geeft je die diepe innerlijke overtuiging dat je een kind van God bent.